Diwrnod Canlyniadau a'r Broses Glirio

<t4 type=

Mae’r cyfnod cyn Diwrnod y Canlyniadau Safon Uwch, a’r diwrnod ei hun, yn gallu bod yn gyfnod cyffrous, gyda chymysgedd o bryder.

Os nad yw eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn cael y canlyniadau yr oeddent eu heisiau gallant adolygu eu dewisiadau drwy’r broses Glirio.

Mae miloedd o fyfyrwyr yn cael cynnig lle drwy’r broses Glirio bob blwyddyn ac yn mynd ymlaen i fwynhau eu hamser yn y brifysgol ac yn cael gyrfaoedd llwyddiannus iawn wedi hynny. Bydd ein canllaw cam wrth gam i’r broses Glirio yn eich cynorthwyo drwy’r cyfnod dryslyd hwn.

Clirio – Canllaw Cam wrth Gam:

  • Gwiriwch UCAS Track: atgoffwch eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i wneud yn siŵr bod eu manylion yn gyfredol ar UCAS Track
  • Cynlluniwch o flaen llaw: gwnewch restr, gyda’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal, o’r dewisiadau y gellid eu hystyried os ydynt yn cael canlyniadau gwell (h.y. Addasu) neu waeth na’r disgwyl – e.e. gallwch ddechrau ymchwilio i’r rhestrau Clirio cyn Diwrnod y Canlyniadau, ddechrau mis Gorffennaf
  • Byddwch yn barod: ar Ddiwrnod y Canlyniadau, os bydd eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal, angen mynd drwy’r broses Glirio, gwnewch yn siŵr fod ganddynt rifau ffôn y prifysgolion a’u manylion yn barod – e.e. Rhif UCAS, cymwysterau, y cwrs yr hoffent ei astudio, manylion cyswllt, unrhyw gwestiynau i’w gofyn
  • Ffonio: ffonio prifysgolion yn ystod y broses Glirio yw’r ffordd gyflymaf o gysylltu fel rheol ac anogwch eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i ffonio eu hunain oherwydd ni ellir trafod eu cais â thrydydd parti
  • Cymryd nodiadau: anogwch eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i ddod o hyd i rywle tawel a chyfforddus i wneud eu galwadau ffôn, gofyn cwestiynau a gwneud nodiadau, i osgoi unrhyw ddryswch pan fyddant yn gwneud unrhyw benderfyniad
  • Cadarnhad: ar ôl i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal gael cynnig llafar mae’n bwysig iddynt wirio bod eu cyfeiriad e-bost yn gywir oherwydd byddant yn cael cadarnhad o’r cynnig drwy e-bost
  • Diweddaru UCAS Track: am 3yp ar ddiwrnod y canlyniadau Safon Uwch bydd modd i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal fewngofnodi i UCAS Track ac ychwanegu a derbyn eu cynnig prifysgol newydd, rhoi ochenaid o ryddhad a dathlu!

Byddwn yn derbyn myfyrwyr drwy’r broses Glirio eleni, a bydd ein Tîm Clirio ymroddedig a chyfeillgar yn aros i dderbyn galwadau – 0800 121 40 80 – cyngor, cymorth a chynnig o leoedd! Cewch ragor o wybodaeth am Glirio ym Mhrifysgol Aberystwyth yma