Ymgeisio trwy UCAS

UCAS yn rhoi cymorth a chyfarwyddyd i bobl ifainc sy’n gwneud cais i astudio cyrsiau israddedig ac uwchraddedig yn y brifysgol.

Isod ceir amserlen ddefnyddiol o ddigwyddiadau er mwyn i chi wybod, erbyn Blwyddyn 13, ar ba gam o’r broses gwneud cais y mae eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal.

 

Amserlen Gwneud Cais drwy UCAS – Blwyddyn 13:

 • Mis Medi (Dechrau’r Tymor)
  UCAS Track ar agor ar gyfer ceisiadau prifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf
 • Mis Medi i fis Ionawr
  Ffurflen gais UCAS: gyda chymorth ysgol neu goleg eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal, bydd angen llenwi’r ffurflen ar-lein gan gynnwys yr adrannau am eu dewisiadau cwrs/prifysgol, cymwysterau, datganiadau personol a mwy
 • 15 Ionawr
  Dyddiad Cau gwneud cais drwy UCAS ar gyfer cyrsiau anfeddygol
 • Diwedd mis Chwefror / Dechrau mis Gorffennaf
  UCAS Extra: os yw eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn colli dyddiad cau UCAS neu os nad yw’n cael unrhyw gynigion o ganlyniad i’r cais does dim angen poeni oherwydd mae Extra yn rhoi cyfle iddynt wneud cais i astudio ym mis Medi o hyd
 • Diwedd mis Mehefin / Dechrau mis Gorffennaf
  Bydd unrhyw geisiadau UCAS a gyflwynir ar yr adeg hon yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn y broses Glirio
 • Canol mis Awst
  Diwrnod canlyniadau Safon Uwch. Os nad yw eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn cael cynnig gan un o’u dewisiadau ffafriedig, mae digonedd o ddewisiadau ar gael drwy’r broses Glirio neu, os ydynt wedi gwneud yn well na’r disgwyl, mae rhagor o ddewisiadau ar gael drwy’r broses Addasu – rhagor o wybodaeth am Glirio ac Addasu yma
 • Canol mis Medi
  Y dyddiad olaf y bydd Prifysgol Aberystwyth yn ystyried ceisiadau UCAS ar gyfer y flwyddyn academaidd honno

Fe ddylech chi a’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal gael cymorth gan eich ysgol neu goleg drwy gydol y broses o wneud cais drwy UCAS, ond, mae gennym ni dîm penodol yma i roi cyngor am UCAS ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Cysylltwch â’n tîm Derbyn Israddedigion i gael rhagor o wybodaeth: derbyn-israddedig@aber.ac.uk