Ffioedd a Cyllid

Mae ffioedd dysgu a benthyciadau myfyrwyr yn rhan anochel o sicrhau bod eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn cyflawni eu gradd.

Er bod y costau ariannol yn sylweddol yn y tymor byr, mae’n fuddsoddiad da yn y tymor hir o ran eu cyfleoedd am waith yn y dyfodol a’r potensial i ennill cyflog uwch.

 

Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn cydnabod y costau tymor byr hyn ac yn cynnig pecynnau o Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau deniadol – a allai fod yn werth dros £15,000 tuag at eu hastudiaethau, dros 3 blynedd – ac ni fydd raid eu had-dalu chwaith!

I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu, benthyciadau, ysgoloriaethau/bwrsariaethau a chyllid ychwanegol, dewiswch o’r ddewislen isod: