Cyrraedd Yma

Mae cyrraedd Aberystwyth, sydd ar arfordir gorllewinol canolbarth Cymru, yn hawdd ac mae’n gyrchfan i lawer o anturiaethau newydd.

 Gyda ffyrdd da i deithio yma mewn car a chysylltiadau i fysiau, trenau, cychod ac awyrennau, fydd hi fawr o dro nes y byddwch chi’n cyrraedd ein cymuned gyfeillgar sy’n croesawu pawb. Gwnewch yn siwr eich bod yn mwynhau’r golygfeydd wrth deithio at ein tref glan môr hyfryd!

  • Car
    Y prif ffyrdd i Aberystwyth yw’r A44, o’r dwyrain, a’r A487, o’r gogledd neu’r de. Bydd arwyddion amlwg am Aberystwyth wrth i chi nesáu, ac arwyddion yn Aberystwyth ei hun i’ch arwain at y Brifysgol ar Gampws Penglais. Rhagor o wybodaeth
  • Bws
    Mae nifer o wasanaethau bws lleol a chenedlaethol yng Nghymru a Lloegr sy’n teithio i Aberystwyth – o Fangor, Birmingham, Caerdydd, Abertawe, Llundain a mwy. Mae Traveline Cymru yn wefan dda i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Rhagor o wybodaeth
  • Trên
    Mae gwasanaethau trên rheolaidd yn rhedeg i Aberystwyth o Ogledd Cymru a Chanolbarth Lloegr, a bydd y trên yn stopio yn Birmingham a’r Amwythig. Cewch wybodaeth fanwl am y teithiau a’r amseroedd trwy ymweld â gwefan National Rail. Pan fyddwch yn cyrraedd gorsaf Aberystwyth, mae bysiau rheolaidd neu dacsis i fynd â chi i Gampws Penglais – neu os yw’r tywydd yn braf, dim ond taith o 20 munud ar droed yw hi i’r campws! Rhagor o wybodaeth


Ar gyfer achlysuron arbennig, megis Diwrnodau Agored, Diwrnodau Ymweld a Graddio bydd gennym drefniadau, staff ac arwyddion ychwanegol i sicrhau bod eich ymweliad â’r prif gampws mor ddi-drafferth â phosibl.

Mae croeso i chi fynd i’r adran Teithio a Mapiau sy’n nodi lleoliadau’r meysydd parcio, y lleoedd bwyta, yr adeiladau academaidd a mwy.