Diwrnodau Agored ac Ymweliadau

Yr unig ffordd bendant y gallwch chi a’ch plentyn/ y plentyn sydd yn eich gofal gael rhagflas o fywyd myfyriwr yn Aberystwyth yw trwy ymweld â ni.

Mae sawl ffordd o wneud hyn, ac maent wedi’u crynhoi isod, ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn paratoi ar gyfer, ac yn cynllunio’ch taith o flaen llaw.

 
 • Diwrnodau Agored (Gorffennaf, Medi, Hydref a Thachwedd)
  Mae dod i un o’r pedwar prif Ddiwrnod Agored yn gyfle gwych i gael taith o’r holl gampws, ymweld ag adrannau, siarad â’r staff academaidd, adolygu ein dewis o lety, gweld y cyfleusterau, bwyta yn un o’r lleoedd bwyd niferus, archwilio tref Aberystwyth a llawer mwy. Archebwch Ddiwrnod Agored gyda’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yma
 • Teithiau o’r Campws (Tachwedd i Ebrill)
  Os na allwch ddod i Ddiwrnod Agored rydym hefyd yn cynnig Teithiau o gwmpas y Campws, ble cewch gyfle i fynd ar daith o amgylch y campws, gweld lleoliad y llety, siarad â staff dethol o’ch adran a dysgu am fywyd fel myfyriwr yn Aberystwyth.
 • Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr (Chwefror i Ebrill)
  Os yw eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal wedi gwneud cais i astudio yn Aberystwyth, byddant yn cael gwahoddiad i ddod i Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr o fis Rhagfyr ymlaen. Digwyddiadau arbennig yw’r rhain i roi cyfle i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal gael gweld eu hadran, cael sgwrs ffurfiol â’r staff academaidd a gweld yr amgylchedd dysgu a’r cyfleusterau.
 • Diwrnod Agored Ar-lein (Ebrill a Rhagfyr)
  Gallwch ddarganfod mwy am Brifysgol Aberystwyth o gysur eich cartref eich hun, yn y DU neu dramor. Gallwch gofrestru a mewngofnodi i’n Diwrnod Agored Ar-lein – o’ch bwrdd gwaith, gliniadur neu ddyfais symudol – a gwylio fideos addysgiadol, llywio taith rithwir 360 o’r campws a’r llety, lawrlwytho adnoddau a hyd yn oed siarad â staff academaidd, staff gwasanaeth a myfyrwyr presennol drwy gyfrwng ein hadnodd  Sgwrs Fyw.


Trwy ymweld â ni, rydym yn hyderus y byddwch chi a’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal yn profi pam mae ein prifysgol, y lleoliad a’r gymuned mor unigryw. Os na allwch ymweld â ni yn unrhyw un o’r digwyddiadau uchod fe wnawn ein gorau i wneud trefniadau arbennig ar eich cyfer. Cysylltwch ag
ymholiadau@aber.ac.uk