Lleoliadau'r Meysydd Parcio

Manylyn ar fap parcioEdrychwch ar y mapiau parcio i weld lle y gallwch barcio ar ein campysau:

Penglais Campus Parking Locations (PDF)

Gogerddan Campus Parking Locations (PDF)

Llanbadarn Centre Parking Locations (PDF)

Town Parking Locations (PDF)

Peidiwch anghofio arddangos eich trwydded barcio neu eich tocyn parcio talu ac arddangos, a chadwch at y rheolau.