Lleoliadau'r Meysydd Parcio

Lle gallaf barcio?

Edrychwch ar y mapiau parcio i weld lle gallwch barcio ar ein campysau:

Penwythnos y Croeso Mawr - Map Parcio (PDF)

 

 Peidiwch anghofio arddangos eich trwydded barcio neu docyn talu ac arddangos, a chadw at y rheolau.