Beiciau

Llun o feiciau wedi’u parcio mewn rac diogelMae yna nifer o reseli beiciau ar y campws i’ch galluogi i barcio eich beic yn ddiogel. Gweler y map yn ein hadran feicio am ragor o fanylion.

Atal Troseddau

Bikes yn gynyddol yn dod yn ddull poblogaidd o deithio yn y DU ac yn cael eu gweld yn aml gan ladron fel targedau hawdd.

Defnyddio D Bar clo beic yn y byddai fel rhwystr gweledol cryf i fod yn lladron a hefyd yn rhwystro gorfforol y beic rhag cael ei dileu. Mae nifer o ddulliau eraill o ddiogelu eich beic'' sicrhau eich bod yn defnyddio gydnabod gwerthu clo safonol diogel. Dylai cloeon D-Bar, cebl estyniad neu gloeon cadwyn trwm gael mecanweithiau cloi ardystiedig'' - gweler y wefan leol yr heddlu am wybodaeth ychwanegol.

Gwefan Heddlu Dyfed-Powys:

http://www.dyfed-powys.police.uk/en/news/latest-news/201211/theft-insecure-bike-leads-crime-prevention-advice-cyclists