Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Hen Bapurau Arholiad