Adran Ffiseg wedi cael sgôr campus o 95% am foddhad yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr campus o 95% am foddhad cyffredinol mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr y DU.