ACF 2017

Mae prif radd Ffiseg Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn marciau llawn, 100%, am fodlonrwydd myfyrwyr mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr ar draws y DU.


Daeth yr ystadegyn disglair ar gyfer rhaglen gradd F300 yr Adran Ffiseg i’r amlwg yn sgil Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd ddydd Mercher 9 Awst 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio graddau newydd mewn Ffiseg

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio graddau newydd mewn Ffiseg Peiriannol wrth i Sefydliad Ffiseg (Institute of Physics) gyhoeddi adroddiad sy’n dangos bod diwydiannau sy’n seiliedig ar ffiseg yn cyfrannu mwy na £10.7 biliwn at economi Cymru yn flynyddol.

Cofnodi Fflach Gwrthdrawiad ar y Lleuad o Ynysoedd Prydain am y tro cyntaf

Mae gwyddonwyr y gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi recordio’r hyn y maent yn credu yw’r cofnod cyntaf yn Ynysoedd Prydain o Fflach Gwrthdrawiad ar y Lleuad.

Adran Ffiseg wedi cael sgôr campus o 95% am foddhad yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr campus o 95% am foddhad cyffredinol mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr y DU.