Adran Ffiseg wedi cael sgôr campus o 95% am foddhad yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

11 Awst 2016

Yr Adran Ffiseg yn rym na ellir ei ddiystyru mewn arolwg dylanwadol

Mae Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr campus o 95% am foddhad cyffredinol mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr y DU.

Hefyd, cafodd cwrs israddedig yr Adran seren aur, gyda’r cwrs Astroffiseg yn cael sgôr o 100% am foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.

Mae llwyddiannau’r Adran Ffiseg yn rhan o lwyddiant ehangach Prifysgol Aberystwyth, sydd ar y brig yng Nghymru, ac ymhlith y deg uchaf yn nhabl sefydliadau uwch y Deyrnas Unedig ar gyfer boddhad cyffredinol, yn ôl yr arolwg blynyddol.

Mae’r canlyniadau’n dangos bod boddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 92%, sef chwe phwynt canran yn uwch na ffigur y Deyrnas Unedig o 86%.

Meddai Dr Andy Evans, Pennaeth Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth: “Rydym wedi adeiladu ymhellach ar welliannau’r llynedd ac mae’r canlyniadau’n dangos bod yr Adran yn mynd o nerth i nerth.  Mae yna berthynas waith glòs rhwng y staff a’r myfyrwyr yma, sy’n dda ar gyfer y dysgu a’r addysgu.

“Rydym hefyd yn datblygu partneriaethau allanol er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael sgiliau cyflogadwyedd, ac mae ein rhaglen Blwyddyn mewn Diwydiant yn cynnig cyfleoedd gwych i gael profiad o’r byd masnachol.  Rydym yn cyflwyno cyrsiau Ffiseg Peirianneg newydd i ychwanegu at ein cyrsiau Ffiseg a Seryddiaeth ardderchog, ac mae’n wych gweld ein cwrs Astroffiseg yn cael y marciau uchaf am foddhad myfyrwyr.”

Mae’r Arolwg yn casglu data o 155 o Sefydliadau Addysg Uwch y Deyrnas Unedig, a chaiff ei gydnabod fel ffynhonnell ddylanwadol o wybodaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr wrth iddynt ystyried eu hopsiynau.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio yn Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth, a chanfod pam bod ein myfyrwyr mor fodlon gyda’u cyrsiau, nid yw’n rhy hwyr i wneud hynny.  Mae gennym rai lleoedd clirio ar ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-17, neu dewch i’n gweld ar un o’n Diwrnodau Agored.

 

Mae ffigurau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn dod yn dynn ar sodlau ffigurau cyflogadwyedd diweddaraf Prifysgolion y Deyrnas Unedig, sy’n dangos bod 92% o raddedigion Aberystwyth mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael y Brifysgol.

 

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn flynyddol gan IPSOS Mori ar ran holl gynghorau cyllido addysg uwch y Deyrnas Unedig a chyrff eraill, ac mae’n gofyn barn tua 312,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Nôl i'r brig