ACF 2017

09 Awst 2017

Mae prif radd Ffiseg Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn marciau llawn, 100%, am fodlonrwydd myfyrwyr mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr ar draws y DU.

Daeth yr ystadegyn disglair ar gyfer rhaglen gradd F300 yr Adran Ffiseg i’r amlwg yn sgil Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd ddydd Mercher 9 Awst 2017.

Yn ogystal, rhoddodd israddedigion yn eu blwyddyn olaf farc o 91% am foddhad cyffredinol myfyrwyr i’r Adran Ffiseg, o’i gymharu â chyfartaledd o 88% ar draws y sector yn y DU.

Mae’r hyn a gyflawnwyd gan yr Adran yn rhan o stori lwyddiant ehangach ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n cael ei nodi fel y gorau yng Nghymru ac yn un o'r pum sefydliad addysg uwch uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn gyffredinol yn ôl ACF 2017.

Mae'r arolwg yn dangos bod boddhad cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 91% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 84%.

Meddai Dr Andrew Evans, Pennaeth Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Rydym yn falch iawn o'r lefelau boddhad cyffredinol a roddwyd i'n gradd Ffiseg a'r Adran Ffiseg yn ei chyfanrwydd sy'n dangos ymroddiad ein staff yn ogystal ag ymrwymiad ein myfyrwyr. Bu'n flwyddyn lwyddiannus iawn i ni yn gyffredinol gyda'n rhagolygon gorau i raddedigion a gyhoeddwyd yn y Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Ffiseg hefyd oedd enillydd gwobr Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu Undeb Myfyrwyr Aber 2017 a gynhaliwyd ym mis Mai.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth a darganfod pam fod ein myfyrwyr mor fodlon â'u cyrsiau, nid yw'n rhy hwyr. Mae gennym rai lleoedd clirio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18 neu dewch draw i ymweld â ni yn ystod un o'n Diwrnodau Agored.

 Cyrsiau Ffiseg drwy Clirio 
• Diwrnodau Agored 
• Stori Newyddion: Stori Llwyddiant ACF Prifysgol Aberystwyth 

Mae ffigurau'r ACF yn dilyn yn agos ar sodlau'r ffigyrau cyflogadwyedd diweddaraf ar gyfer prifysgolion y DU a ddangosodd fod 95% o raddedigion Prifysgol Aberystwyth mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio yn 2016.

• Ffigurau Cyflogadwyedd Prifysgol Aberystwyth

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr bob blwyddyn gan IPSOS Mori ar ran cynghorau cyllido addysg uwch y DU a chyfwelir â mwy na 300,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gofynnir i fyfyrwyr pa mor fodlon ydynt gyda’u prifysgol ar draws ystod eang o fesurau, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefn a rheolaeth, adnoddau dysgu, y gymuned addysgu a llais myfyrwyr.

Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn seiliedig ar y cwestiwn boddhad cyffredinol ac yn defnyddio'r rhestr o sefydliadau addysg uwch sydd yn ymddangos yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.Nôl i'r brig