Llety

Rydym yn gwarantu lle mewn llety i holl fyfyrwyr uwchraddedig yn eu blwyddyn gyntaf*.

Drwy ddewis byw yn Aberystwyth, byddwch yn dewis byw yn y dref Brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru ac un o’r rhai mwyaf diogel ym Mhrydain. A ninnau’n gallu cynnig rhywbeth at bob dant ac i gyd-fynd â phob cyllideb, rydym yn hyderus y byddwch yn hapus a diogel yn ein llety.

Mae ein tîm preswylfeydd cyfeillgar ar gael 24 awr y dydd / 7 diwrnod yr wythnos i’ch cefnogi yn eich bywyd academaidd a phreswyl.

Dewch ar un o’n teithiau gradd 360 yn yr adran lety er mwyn cael gwell syniad o’n gwahanol fathau o lety.

Rydym yn gwybod bod gan uwchraddedigion a myfyrwyr PhD anghenion gwahanol i Israddedigion. Gyda hyn mewn golwg, mae ein llety yn cynnig y manteision canlynol i chi:

 • Aelodaeth Blatinwm RAD AC AM DDIM yn y Ganolfan Chwaraeon yn rhan o'ch Ffioedd Llety!
 • Digwyddiadau a gweithgareddau a drefnir gan ein Tîm Bywyd Preswyl 
 • Ffioedd hollgynhwysol gan gynnwys rhyngrwyd cyflymder uchel a Wi-Fi a lefel uchel o yswiriant eiddo personol - dim biliau i boeni amdanynt! 
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer y Ffioedd Llety
 • Ffi Dderbyn o £100 yn unig
 • Preswylfeydd ar y campws ac yn y dref
 • Llinell Gymorth Bywyd Campws 24/7 a derbynfa gyda staff yn bresennol
 • Canolfannau Dysgu 24/7 a Chyfleusterau Golchi Dillad ar y safle
 • Hyd y contractau yn gallu amrywio i gyd-fynd â'ch gofynion, ac os nad yw'r llety a gynigir i chi'n darparu lle drwy gydol yr haf gallwch hefyd wneud cais am Lety Haf yn y Brifysgol
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'

Byddwn yn gwneud ein gorau i roi myfyrwyr yn eu dewis cyntaf o lety ond yn anffodus nid yw hyn yn bosibl ym mhob achos.

Llety Uwchraddedigion

Rydym yn cydnabod bod rhai cyrsiau Uwchraddedig yn parhau am 52 wythnos felly rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfnodau trwydded, ond byddwch yn ymwybodol mai'r cyfnod hwyaf y gallwn gynnig yw 50 wythnos.

Ewch i'n gwefan Llety i gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer myfyrwyr newydd a'r mathau o lety sydd ar gael.

Arweiniad CAM wrth GAM i sicrhau Llety Uwchraddedig

 1. Gwneud cais i PA am le ar gwrs neu raglen ymchwil.
 2. Cael llythyr Cynnig Amodol gan y Swyddfa Derbyn Graddedigion, bydd hyn yn cynnwys eich rhif adnabod personol 10 nod
 3. Bodloni amodau’r Cynnig – ni allwch wneud cais am lety oni bai eich bod wedi gwneud hyn
 4. O 1 Ebrill ymlaen, cewch wahoddiad i wneud cais ar-lein am lety (caiff y llythyr ei anfon i’r cyfeiriad cartref)
 5. Gwneud cais ar-lein am lety 
 6. Caiff eich cynnig electronig o lety ei anfon atoch yn awtomatig – gwiriwch eich e-bost yn rheolaidd gan gynnwys eich e-bost sothach
 7. Cychwyn eich cyfrif e-bost PA i allu derbyn eich Cynnig Llety – mis Gorffennaf ymlaen

Gwnewch gais erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac fydd yn rhaid ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety ac fe sicrheir lle i chi yn ein llety neu mewn llety a reolir gennym. Gosodir telerau ac amodau; ewch i’n gwefan Llety i gael rhagor o fanylion.