Gwneud Cais

Cyn i chi wneud cais

Mae darllen a deall y wybodaeth hon yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses llyfn.

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i gyflwyno eich cais neu am Gofynion Mynediad.

 

Gwneud cais ar-lein

Mae gwneud cais ar-lein am le ar raglen gradd uwchraddedig yn ffordd gyflym a hwylus o ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar ein staff derbyn er mwyn ystyried eich cais. Gallwch ddefnyddio'r Porth Derbyn Graddedigion ar gyfer ceisiadau graddau Ymchwil a'r rhan fwyaf o’r graddau meistr a ddysgir, y tystysgrifau a’r diplomau uwchraddedig a’r cyrsiau proffesiynol yn Aberystwyth, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i astudio ar sail amser llawn, rhan-amser neu o bell. Mi fydd rhaid cyflwyno eich dogfennau fel ffeiliau PDF pan yn gwneud eich cais ar-lein neu os yn gyflwyno drwy e-bost ar ôl hynny.

O ran cyrsiau Hyfforddi Athrawon, defnyddiwch system ar-lein UCAS TT

Gwneud cais oddi ar-lein

Os hoffech wneud cais drwy’r post neu’r e-bost, neu os ydych am wneud cais am raglen lle mae’n rhaid i chi wneud cais oddi ar-lein, darllenwch y canllawiau isod. Os ydych yn cyflwyno drwy e-bost, atodwch dogfennau fel ffeiliau pdf ar wahân.

Noder bod ceisiadau am swyddi Hyfforddi Athrawon TAR yn cael eu gwneud trwy wefan Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Gwneud cais ar bapur (drwy'r post neu e-bost)

Ar ôl cyflwyno eich cais

Unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu, byddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad. Os ydych wedi gwneud cais ar-lein, byddwch hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth drwy e-bost.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch sut mae gwneud cais

Cwestiynau Cyffredinol

Cwestiynau Cyffredin am Raglenni a Ddysgir trwy Gwrs

Cwestiynau Cyffredin am Ymchwil

Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd