Gwneud i Cais

Mae darllen a deall y wybodaeth isod hon yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses esmwyth.

 

Cyn i chi wneud cais

Mae darllen a deall y wybodaeth hon yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses llyfn.

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i gyflwyno eich cais neu am Gofynion Mynediad.

 

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Gwneud cais ar-lein

Mae gwneud cais ar-lein am le ar raglen gradd uwchraddedig yn ffordd gyflym a hwylus o ddarparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar ein staff derbyn er mwyn ystyried eich cais. Gallwch ddefnyddio'r Porth Derbyn Graddedigion ar gyfer ceisiadau graddau Ymchwil a'r rhan fwyaf o’r graddau meistr a ddysgir, y tystysgrifau a’r diplomau uwchraddedig a’r cyrsiau proffesiynol yn Aberystwyth, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i astudio ar sail amser llawn, rhan-amser neu o bell. Mi fydd rhaid cyflwyno eich dogfennau fel ffeiliau PDF pan yn gwneud eich cais ar-lein neu os yn gyflwyno drwy e-bost ar ôl hynny.

O ran cyrsiau Hyfforddi Athrawon, defnyddiwch system ar-lein UCAS TT

Gwneud cais oddi ar-lein

Os hoffech wneud cais drwy’r post neu’r e-bost, neu os ydych am wneud cais am raglen lle mae’n rhaid i chi wneud cais oddi ar-lein, darllenwch y canllawiau isod. Os ydych yn cyflwyno drwy e-bost, atodwch dogfennau fel ffeiliau pdf ar wahân.

Gwneud cais ar bapur (drwy'r post neu e-bost)

 

Noder bod ceisiadau am swyddi Hyfforddi Athrawon TAR yn cael eu gwneud trwy wefan Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Ar ôl cyflwyno eich cais

Unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu, byddwch yn derbyn e-bost o gadarnhad. Os ydych wedi gwneud cais ar-lein, byddwch hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth drwy e-bost.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch sut mae gwneud cais

Cwestiynau Cyffredinol

Cwestiynau Cyffredin am Raglenni a Ddysgir trwy Gwrs

Cwestiynau Cyffredin am Ymchwil

Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd