Cyrsiau Dysgu o Bell

Mae Dysgu o Bell yn ddull hyblyg o astudio sy’n eich galluogi i weithio ar eich cyflymdra eich hun yn eich lle eich hun.

Mae Aberystwyth yn cynnig cyrsiau Meistr Dysgu o Bell trwy adrannau’r Gwyddorau Biolegol, Astudiaethau Gwybodaeth, a’r Gyfraith a Throseddeg.

Mae’r adrannau hyn yn rhoi pwyslais ar y myfyriwr, ac ar hyblygrwydd a dysgu agored, sydd yn boblogaidd â’r myfyrwyr ond hefyd yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau bod astudio o bell yn rhoi cymaint o foddhad a mwynhad â phosib, yn enwedig i’r rhai sydd mewn swyddi amser llawn neu sy’n byw y tu allan i’r DU. Mae pob modiwl yn cynnwys recordiadau o ddarlithoedd (gweler y sampl) gan academyddion ac arbenigwyr o fyd diwydiant, ynghyd â darlleniadau dan arweiniad,  cylchoedd trafod ac aseiniadau. Er bod ein myfyrwyr dysgu o bell sy’n astudio Astudiaethau Gwybodaeth a’r Gyfraith a Throseddeg yn cymryd rhan mewn ysgolion astudio preswyl, mae’r cyrsiau Gwyddorau Biolegol yn gyfan gwbl ar-lein. Maent oll yn cael cymorth drwy adnoddau cynadledda ar y we sy’n golygu y gallent gyfathrebu â’i gilydd ac â thiwtoriaid y cyrsiau, ac mae hynny’n lliniaru ar y teimlad ynysig y gallai dysgwyr o bell ei gael weithiau.

Mae’r cyrsiau sydd fel rheol yn gofyn bod myfyriwr yn mynychu ysgolion preswyl neu ysgolion astudio yn Aberystwyth ar wahanol adegau yn ystod eu hastudiaethau wedi cynllunio’r ysgolion hyn i’ch caniatáu i gymryd rhan mewn astudiaethau achos, trafodaethau ac ymarferion eraill a fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi am y materion a astudir. Maent hefyd yn gyfle perffaith i gael cyngor unigol ynghylch eich gwaith cwrs neu unrhyw broblemau eraill y gallech fod yn eu profi. Darllenwch ddisgrifiadau’r cyrsiau’n ofalus i sicrhau eich bod yn deall unrhyw ymrwymiadau o’r fath y gallai fod angen i chi eu gwneud.

Cyrsiau Dysgu o Bell ac Ar-lein ar Gael:

  • Cyrsiau Dysgu o Bell - Y Gwyddorau Biolegol