Beth yw dyddiadau y flwyddyn academaidd ar gyfer cwrs a addysgir?

Mae'r rhan fwyaf o raglenni a addysgir yn dechrau tua diwedd mis Medi bob blwyddyn ac yn para am flwyddyn academaidd llawn. Mae rhai eithriadau ar gyfer y rhai ar y campws (TAR a MSc Rhewlifeg yn dechrau yn gynharach, gweler gwefan adrannol am wybodaeth bellach) ac ar gyfer cyrsiau dysgu o bell (yn gyffredinol dau cymeriant: Ebrill a mis Medi/Hydref yn dibynnu ar faes pwnc) .