Ffioedd Uwchraddedig

Gwelir ein ffioedd ar gyfer astudiaethau Uwchraddedig isod. Cliciwch ar y dolenni i'w ehangu.

Ffioedd Dysgu Myfyrwyr y D.U. a'r U.E

Ffioedd Dysgu (D.U./U.E.) Meistr trwy gwrs 2018/19

Math o gwrs

Amser llawn

D.U./ U.E.

Rhan amser

D.U./ U.E.

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeothasol

£6,280

£3,140

Cyrsiau yn y Gwyddorau

£7,160

£3,580

Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu)

£9,000

Amherthnasol

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol: Celf; Cymraeg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Addysg a Dysgu Gydol Oes; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth); Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Seicoleg; Y Gyfraith; Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau: Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. gweler www.studentfinancewales.co.uk

Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur.

Ffioedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn a gall fod yn destun codiadau.


Ffioedd Dysgu (D.U./U.E.) Meistr trwy gwrs 2017/18

Math o gwrsAmser Llawn D.U./U.E.Rhan Amser D.U./U.E.
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £6,100 £3,050
Cyrsiau yn y Gwyddorau £6,950 £3,475
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £9,000 *  Amherthnasol

 

* Gall y ffi uchod ar gyfer cyrsiau TAR gynyddu ar gyfer 2017/2018. Parthed cyrsiau TAR yn unig: Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru neu rannau eraill o'r UE ac eithrio Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru. gweler www.studentfinancewales.co.uk  Nid yw myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gymwys i gael grant ffioedd hwn. Nid yw’r cymhorthdal yn gymwys i unrhyw gyrsiau Meistr neu raglenni Doethur. 

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (D.U./U.E.) 2018/2019

 

Maes Ymchwil

Amser llawn

D.U./U.E.

Rhan Amser

D.U./U.E.

Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£4,260 £2,130

Gwyddorau

PhD, MPhil

£4,260 £2,130

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

 

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (D.U./U.E.) 2017/2018

 

Maes Ymchwil

Amser Llawn

D.U./U.E.

Rhan Amser

D.U./ U.E.

Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£4,195 £2,098

Gwyddorau

PhD, MPhil

£4,195 £2,098

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Dysgu Myfyrwyr Rhyngwladol

Ffioedd Dysgu (Tramor) Meistr trwy gwrs 2018/19

Math o gwrs

Amser Llawn

Tramor

Rhan Amser

Tramor

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £14,500 £7,250
Cyrsiau yn y Gwyddorau £15,750 £7,875
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £14,500 Amherthnasol

 

Nid all myfyrwyr o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

 

Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol: Celf; Cymraeg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Modern; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Addysg a Dysgu Gydol Oes; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth); Hanes a Hanes Cymru; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Seicoleg; Y Gyfraith; Rheolaeth a Busnes

 

Cyrsiau yn y Gwyddorau: Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; Ffiseg; Mathemateg; Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Dysgu (Tramor) Meistr trwy gwrs 2017/18

Math o gwrsAmser LlawnRhan Amser *
Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol £14,000 £7,000
Y Gwyddorau £15,250 £7,625
TAR (Ymarfer Dysgu) £14,000 Amherthnasol

* Ni all myfyrwyr o du allan i Adral Economaidd Ewrop cael fisa i astudio yn rhan amser. 

 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o gwrsPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (Tramor) 2018/2019

Danghosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2018/19 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnyd blynyddol. 

 

Maes Ymchwil

Llawn Amser

Tramor

Rhan Amser

Tramor

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil 

£14,500 £7,250

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£15,750 £7,875

 

 

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser. 

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Rhaglenni Ymchwil (Tramor) 2017/2018

Danghosir y ffioedd ymchwil ar gyfer sesiwn academaidd 2017/18 ar gyfer myfyrwyr Tramor (tu hwnt i'r U.E). Nodir fod y ffioedd yn ddibynnol ar gynnyd blynyddol. 

 

Maes YmchwilAmser LlawnRhan Amser

Y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

PhD, MPhil, LLM drwy Ymchwil

£14,000 £7,000

Y Gwyddorau

PhD, MPhil

£15,250 £7,625

 

Ni all unigolion o du allan i Ardal Economaidd Ewrop cael fisa i astudio rhan amser. 

Penderfynir y ffi ar gyfer pob cwrs yn ôl diffiniad y pwnc:

Math o raglenPynciau
Cyrsiau yn y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Celf

Cymraeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ieithoedd Modern

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (Daearyddiaeth)

Hanes a Hanes Cymru

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Seicoleg

Y Gyfraith

Rheolaeth a Busnes

Cyrsiau yn y Gwyddorau

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Daearyddiaetha a Gwyddorau Daear (Gwyddorau Daear)

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y D.U..Gwyddorau Amaeth a Biolegol

Efallai y bydd angen i godi ffioedd atodol hyd at uchafswm o £ 7,500 y flwyddyn ar gyfer ymchwil yn y Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig sy'n ymwneud ag anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai ohonynt fod yn gynhenid yn gostus iawn . Os bydd tâl atodol yn cael ei godi a maint y tâl yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.

Ffioedd Myfyrwyr Dysgu o Bell

Ffioedd Dysgu o Bell 2018/2019

CwrsAmcangyfrif o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cwrs is-raddedig) £7,790
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau uwchraddedig) £8,040
Y Gyfraith £9,000

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dro tair blynedd. 

Gallwch fod yn gymwys ar gyfer benthyciad ar gyfer eich astudiaethau. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae banthyciadau o'r math hyn yn dibynnu ar ba wlad yn y Deyrnas Unedig yr ydych yn byw ynddi.  

Ymdoriad o Ffioedd Dysgu o Bell 2018/2019

Astudiaethau Gwybodaeth (is-raddedig)Cost
Ffi Cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £310
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,480
Cyfanswm

£7,790

 

Astudiaethau Gwybodaeth (uwchraddedig)Cost
Ffi Cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £500
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,000
Cost y traethawd hir £1,690
Cyfanswm £8,040

 

Y GyfraithCost
Ffi cofrestru £350
Ffi mesul modiwl 10 credyd £580
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,480
Cost y traethawd hir £1,690
Cyfanswm £8,360

 

Mae'r cosau uchod ar sail astudiaethau dros gyfnod o 3 blynedd. 

Am ragor o wybodaeth ynglyn â benthyciadau, ymwelwch â gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae benthyciadau o'r math hyn yn dibynnu ar ba wlad yn y Deyrnas Unedig 'rydych yn byw ynddi. 

 

 

 

 

Ffioedd Dysgu o Bell 2017/2018

CwrsAmcangyfrif o'r Gost
Astudiaethau Gwybodaeth (cwrs is-raddedig) £7,500
Astudiaethau Gwybodaeth (cyrsiau uwchraddedig) £7,750
Y Gyfraith £8,650
Gwyddorau Bioloegol, Amgylcheddol a Gwledig Gwelir y ffioedd perthnasol

Mae'r costau uchod wedi eu selio ar gostau cyrsiau a astudir dros tair blynedd.

Ymdoriad o Ffioedd Dysgu o Bell 2017/2018

Ffioedd Dysgu o Bel ar gyfer Adran Astudiaethau Gwybodaeth

Cwrs Is-raddedig

Astudiaethau Gwybodaeth

Cost
Ffi Cofrestru £300
Ffi mesul modiwl 10 credyd £300
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,400
Cyfanswm £7,500

 

Cyrsiau Uwchraddedig

Astudiaethau Gwybodaeth

Cost
Ffi Cofrestru £300
Ffi mesul modiwl 10 credyd £485
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £2,910
Cost y traethawd hir £1,630
Cyfanswm £7,750

 

 

Ffioedd Dysgu o Bell ar gyfer Ysgol y Gyfraith Aberystwyth 

Cyrsiau Uwchraddedig 

Y Gyfraith

Cost
Ffi Cofretsru £300
Ffi mesul modiwl 10 credyd £560
Ffi mesul blwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr a noddwyd 100% £3,360
Cost y traethawd hir £1,630
Cyfanswm £8,650

 

 

 

Mae'r costau uchod ar sail astudiaethau dros gyfnod o 3 blynedd. 

Ffioedd Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel

Ffioedd Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel

Yn dilyn penderfyniad gan y Brifysgol yn ddiweddar, bydd y ffioedd dysgu ar gyfer trigolion Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yr un fath â'r rhai ar gyfer myfyrwyr o'r D.U. o 2016/17 ymlaen.

Gweler hefyd y gwefannau canlynol am wybodaeth bellach ar gymorth gan y llywodraethau o Ynys Manaw, Jersey a Guernsey:


Nid oes gwefannau perthnasol ar hyn o bryd ar gyfer Alderney a Sark.

 

Mae'r ffioedd dysgu yn cynyddu pob blwyddyn.

 

Costau Cwrs Ychwanegol

Dylech fod yn ymwybodol y bydd ar gyfaer rhai cyrsiau, taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnyddio adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y DU.