Costau Byw ar gyfer Myfyrwyr Uwchraddedig y DU a'r UE

Rydym yn amcangyfrif y bydd ar y myfyrwyr angen y cyfansymiau canlynol ar gyfer pob deuddeng mis o astudio i dalu am lety, cynhaliaeth a gwariant personol.

Seilir y ffigyrrau isod ar arolwg o'n myfyrwyr yn gyda cynnydd ychwanegol o ar gyfer chwyddiant blynyddol ers hynny.

Gellir rhannu'r costau byw amcangyfrifedig fel hyn: (£)

Costau Byw

Costau Byw Blynyddol UwchraddedigionAmcangyfrif Isaf Amcangyfrif CanoligAmcangyfrif Uchaf
Llyfrau / i-tunes  £112  £126  £154
Golchi dillad/ Gofal opthalmig/ Gofal deintyddol  £267  £323  £379
Rhyngrwyd  £70  £154  £239
 Gwresogi  £168  £267  £364
Ffôn  £154  £337  £505
Teithio yn y Deyrnas Unedig  £379 £533  £702
Dillad / Esgidiau  £154  £449  £744
 Hamdden / Bwyta allan / Cymdeithasu  £533  £730  £912
 Bwyd (ac eithrio bwyta allan ac alcohol)  £1,137  £1,558 £1,979
 Llety  £4,056  £4,758  £5,362
 CYFANSWM  £7,030  £9,235  11,340

Sylwer nad yw'r Costau Byw hyn yn cynnwys teithio o'r wlad dramor i Aberystywth.

Noder mai amcangyfrif yw'r uchod o'r costau byw am 12 mis. Canllawiau ydynt gan y bydd rhai myfrywyr yn byw'n rhatach ac eraill yn gwario mwy.