Cyn i chi wneud cais

Mae darllen a deall y wybodaeth hon yn ofalus yn golygu y dylai eich cais i Aberystwyth fod yn broses llyfn.

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i gyflwyno eich cais neu am Gofynion Mynediad.

  • Gofynion Mynediad
  • Dogfennau Cefnogol
  • Llythyron Geirda Hanfodol
  • Gwybodaeth pellach i Ymgeiswyr Ymchwil
  • Dyddiadau Cau Ymgeisio
  • Dyddiadau Cychwyn