Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar ennill lle ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu fel myfyryiwr uwchraddedig gyda ni. Mae’r tudalennau canlynol wedi’u rhoi at ei gilydd i’ch helpu chi ymgartrefu fel myfyriwr uwchraddedig yn Aberystwyth. 

Bydd myfyrwyr dysgu o bell yn derbyn gwybodaeth ar gyfer eu hysgolion astudio cyn dechrau eu cyrsiau.

Am wybodaeth pellach, gweler y dolenni isod (cliciwch eto i guddio’r cynnwys).

  • Cyrraedd Aberystwyth
  • Cofrestru
  • Cerdyn ac E-bost Aber
  • Talu Ffioedd
  • Llythyr Banc ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol
  • Manylion Cyswllt Defnyddiol
  • Telerau ac Amodau