Cofrestru

Mae eich astudiaeth Uwchraddedig yn Aberystwyth yn dechrau wrth gofrestru. I gofrestru, bydd gofyn i chi gwrdd â staff o unrhyw adran academaidd sy'n gyfrifol am fodiwlau y dymunwch gofrestru ynddynt. Ar gyfer myfyrwyr ymchwil, mae hyn yn golygu bod rhaid ichi hefyd gwrdd â staff Ysgol y Graddedigion os oes gofyn ichi, neu os dymunwch gymryd modiwlau hyfforddiant ymchwil.

Cofiwch y bydd angen i chi gofrestru ym mis Medi waeth pryd y dechreuoch ar eich rhaglen nes bod eich astudiaethau wedi eu cwblhau.

Myfyrwyr Rhyngwladol o du allan i A.E.E.: Yn ogystal â chofrestru gyda'ch Adran / Adrannau, mae'n rhaid i chi hefyd drefnu cyfarfod â Swyddog Cydymffurfiaeth y Brifysgol yn ystod eich wythnos gyntaf yma.

Mae staff o Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion (AQRO) yn goruchwylio'r Cofrestriad a gellir cysylltu â nhw drwy e-bost: pgsstaff@aber.ac.uk.