Manylion Cyswllt Defnyddiol

Gweler isod am restr o fanylion cyswllt defnyddiol:

 

Adran

Cyfeiriad E-bost

Rhif Ffôn

Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd Cofrestru a Chynghori pgsstaff@aber.ac.uk

Cyrsiau: 01970 622274

Ymchwil: 01970 622272

Swyddfa Llety (oriau swyddfa) llety@aber.ac.uk 01970 622984
Swyddfa Llety - Llinnell Gymorth 24awr   01970 622900
Gwasanaethau Cyfrifiadura a Llyfrgell gg@aber.ac.uk 01970 622400
Ffioedd (Dysgu a Llety) ffioedd@aber.ac.uk 01970 622041 /628434 
Swyddfa Ryngwladol - Cydymffurfio compliance@aber.ac.uk 01970 622948
Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion (SAChA)Ymgeiswyr y D.U./U.E. derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk 01970 622023
Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion (SAChA)Ymgeiswyr o Dramor pg-overseas@aber.ac.uk 01970 622089
Swyddfa Cymorth Myfyrwyr student-support@aber.ac.uk 01970 621761
Llinnell Nos (yn ystod y tymor yn unig)   01970 621717