Cerdyn ac E-bost Aber

Er mwyn defnyddio’r gwasanaethau llyfrgell, cyfrifiadura a chyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae angen i chi gael cyfrif ebost a Cherdyn Aber. Gallwch rhoi eich cyfrif e-bost ar waith a gwneud cais am eich cerdyn cyn cyrraedd y Brifysgol. Os ydych wedi cwblhau’r broses ymgeisio byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau drwy e-bost o'n Gwasanaethau Gwybodaeth ar sut i wneud hyn. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth - Myfyrwyr Uwchraddedig