Talu Ffioedd

I gael gwybodaeth am sut i dalu eich ffioedd dysgu, ewch i adran opsiynau talu ar wefan Ffioedd Myfyrwyr.

Os ydych yn fyfyriwr a ariennir, holwch eich sefydliad ariannu ar gyfer trefniadau talu.