Llythyr Banc ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Wrth agor cyfirf banc i fyfyrwyr yn y DU, efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd hyn ar ffurf llythyr. Yn gynwysedig yn y llythyr hwn fydd eich cyfeiriad cartref ach cyfeiriad yn ystod tymor wedi'i gymryd o'ch cofnod myfyriwr. Bydd angen i chi sicrhau bod eich manylion cywir gan y Brifysgol.

O fis Medi, gellir gofyn am lythyrau banc drwy eich Cofnod Myfyriwr a'u casglu oddi wrth y Swyddfa ardystio o fewn y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion (Adeilad Cledwyn) ar Gampws Penglais. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y llythyrau ar gael i'w chasglu o fewn 24 awr.