Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig. Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma. Yn ogystal â weithgareddau cynefino’r Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Gweithgareddau Gyffredinol

Gweithgareddau ar gyfer Uwchraddedigion i GYD

Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd fynychu Cynefino Ôl-raddedig.
Mae croeso cynnes i fyfyrwyr ôl-raddedig rhan-amser newydd hefyd, ond nid yw eu presenoldeb yn orfodol.

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion Ymchwil

Dydd Llun, 24 Medi 2018
 AmserDigwyddiadLleoliad
1 - 5 y.p. Yr holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd Llandinam A6 Campws  Penglais
1 - 5 y.p. Sesiwn Gynefino cyfrwng Cymraeg i Uwchraddedigion Ymchwils

S7, Adeilad Cledwyn

 

Dydd Gwener 28 Medi 2018

MOR9005 Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Cynhelir y gweithdy hwn ar ddechrau Blwyddyn Un, a bydd yn dod â’r holl uwchraddedigion ymchwil ynghyd ac yn canolbwyntio ar Foeseg Ymchwil, Materion yn ymwneud ag Ysgrifennu a sgiliau Addysgu. Bydd hyn yn cynnwys moeseg, materion yn ymwneud â llên-ladrad, cyfrinachedd, hawlfraint, diogelu data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu.

Gorfodol i bob myfyriwr uwchraddedig ymchwil (MPhil a PhD)
AmserDigwyddiadLleoliad

Trwy'r dydd o 9 yb - 4 yp

[9 yb - 1 yp gorfodol i bawb]

[1 yp - 4 yp optional teaching workshops]

PGM9005 Adeilad Edward Llwyd, Ystafell 0.01
Trwy'r dydd o 9 yb MOR9005 [Cyfrwng Cymraeg] S7, Adeilad Cledwyn
Ymgorffori (sesiynau dewisol)
Cyflwyniad Ysgol y Graddedigion i’r Rhaglen Addysgu (2018-19)
Teitl: ‘Cyflwyniad i Asesu ac Adborth’
Teitl: ‘Addysgu mewn grwpiau bach’

Cynefino i Uwchraddedigion a Addysgir

Hanfodol i’r holl uwchraddedigion amser-llawn a addysgir

Dydd Mawrth 25 Medi 2018
AmserDigwyddiadLleoliad
10.00 yb - 1.00 yp Cynefino i Uwchraddedigion a Addysgir MP 0.15, Campws Penglais

 

 

 

Yr Ysgol Gelf

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Mercher

26 Medi

12.00 yp

Croeso Ol-raddedig

Pob aelod o staff sydd ag Uwchraddedigion newydd a rhai presennol

Ystafell 206
 

1.30 yp -

2.15 yp

Cofrestru Uwchraddedig  

JH & HH, AW/SW

 Ystafell 206/Swyddfa Adrannol

 

  2.30 yp

Sefydlu Ol-raddedig

JH,HH

Ystafell  206  

 

IBERS

 

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

MYFYRWYR UWCHRADDEDIG ADDYSGIR

Dydd Mercher 26 Medi

1.30 yp -

3.00 yp

Cofrestru ar gyfer yr holl fyfyrwyr uwchraddedig Ystafell 1.31, Hwb, Adeilad Newydd IBERS
Dydd Iau, 27 Medi

9.00 yb -

10.00 yp

POB MYFYRIWR MEISTR i gwrdd â Chydlynwyr y Cwrs Dr Mina Davies Morel, Dr Mike Rose, Dr John Scullion, Dr Russ Morphew, a Dr Hazel Davey (Cyfarwyddwr Astudiaethau Meistr a Addysgir, IBERS)

Ystafell 0.01

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi 10.15 yb - 10.45 yb

Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd a Systemau Ansawdd        

Jane Richards (Reolwr HSEQ IBERS)

Ystafell 0.01

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi 10.45 yb - 11.15 yb

Cyflwyniad i’r Cwrs: MRES Biowyddorau, MRES Rheoli Parasit

Myfyrwyr Meistr: C190, C111

Dr Hazel Davey & Dr Russ Morphew

Ystafell 3.34

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi 11.15 yb - 11.45 yb

Cyflwyniad i’r Cwrs: Biotechnoleg

Myfyrwyr Meistr: J701

Dr Hazel Davey & Dr Ana Winters

Ystafell 0.30

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi  11.45 yb - 12.15 yp

Cyflwyniad i’r Cwrs: MSc Rheolaeth Amgylcheddol

Myfyrwyr Meistr: C197

Dr John Scullion

Ystafell 0.31

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi  12.15 yp – 1.00 yp       

Cyflwyniad i’r Cwrs, MSc Gwyddor Ceffylau, Gwyddor Da Byw, Gwyddor Anifeiliaid

Myfyrwyr Meistr: D310, D320, D391

Dr Mina Davies Morel and Dr Mike Rose

 

Ystafell 0.31

Adeilad Edward Llwyd

MYFYRWYR YMCHWIL

Dydd Iau, 27 Medi   11.30 yb - 12.30 yp 

Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd a Systemau Ansawdd    

Jane Richards (Reolwr HSEQ IBERS)

 

Ystafell 1.16

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi 

12.00 yp -

1.00 yp

Cyflwyniad i Raddedigion Ymchwil    

Yr Athro Paul Shaw (Cyfarwyddwr Astudiaethau Meistr a Addysgir, IBERS)

                  

Ystafell 1.16

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi

2.00 yp -

3.00 yp 

TG/Gwasanaethau Llyfrgell, Non Jones

Ystafell 0.01

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi 

3.00 yp -

3.30 yp

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), Swyddfa Raddedig

Ystafell 0.01

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Iau, 27 Medi 3.30 yp - 4.00 yp Myfyrwyr HAEN 4, Katerina Stivasari-Jones       

Ystafell 0.01

Adeilad Edward Llwyd

Dydd Gwener 28 Medi 4.00 yp - 5.30 yp

Departmental Tour and Demonstrating Workshop with Ian Scott

 

Ystafell 0.01

Adeilad Edward Llwyd

Ysgol Fusnes Aberystwyth

DateTimeEventLocation

Dydd Llun

24 Medi

1.00 yp

5.00 yp

Cyflwyniad i uwchraddedigion ymchwil newydd (noder bod y digwyddiad hwn i’r rhai sy’n astudio PhD / MPhil

A6 Llandinam Building

 

10.00 yb

1.00 yp

Cyflwyniad i uwchraddedigion newydd sy’n astudio rhaglenni a addysgir (noder bod y digwyddiad hwn i’r rhai sy’n astudio rhaglenni a addysgir yn unig)

MP 0.15

Dydd Mawrth 25 Medi

9.00 yb

5.00 yp

Sesiwn galw heibio – Cofrestru gyda Staff Cymorth Uwchraddedig

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen Llawr C

 

2.00 yp

3.00 yp

Sgwrs Croesawu Uwchraddedigion yr Ysgol Fusnes a Chanllaw i Gofrestru

(John, Aloysius, Hugh, Sarah)

C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 26 Medi

9.00 yb

5.00 yp

Sesiwn galw heibio – Cofrestru gyda Staff Cymorth Uwchraddedig

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen Llawr C

Dydd Mercher 26 Medi 

11.30 yb

12.30 yp

Grŵp Arbenigol) Sesiwn Tiwtor Personol a Chyflwyniad i:

MSc Cyllid Rhyngwladol

MSc Cyllid Rhyngwladol a Bancio

C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 26 Medi 

11.30 yb

12.30 yp

(Grŵp MBM) Sesiwn Tiwtor Personol a Chyflwyniad i:

Meistr mewn Rheolaeth Busnes Rhyngwladol

Meistr mewn Rheolaeth

Meistr mewn Rheolaeth a Chyllid

Meistr mewn Rheolaeth a Marchnata

Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA)

C43 Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 26 Medi 

12.30 yp

1.00 yp

Gonestrwydd Academaidd- Osgoi Llên-ladrad

C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher 26 Medi 

1.00 yp

2.00 yp

Cinio Bwffe i’r holl Uwchraddedigion newydd (PGT a PGR) a Staff

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen Llawr C

Dydd Iau 27 Medi

9.00 yb

5.00 yp

Sesiwn galw heibio – Cofrestru gyda Staff Cymorth Uwchraddedig

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen Llawr C

Dydd Iau 27 Medi 

5.00 yp

Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol Aberystwyth

Rosa Soto, Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol

 

C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Gwener 28 Medi

9.00 yb

4.00 yp 

PGM9005 Modiwl Moeseg, Llên-ladrad ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

(noder bod hwn i’r rhai sy’n astudio PhD / MPhil yn unig)

I'w gadarnhau

Dydd Gwener 28 Medi 

9.00 am

4.00 pm  

Sesiwn galw heibio – Cofrestru gyda Staff Cymorth Uwchraddedig

Derbynfa’r Ysgol Fusnes – Adeilad Hugh Owen Llawr C

Dydd Gwener 28 Medi 

11.00 yb

12.00 yp

Cyflwyniad i Fyfyrwyr Rhyngwladol a Gwybodaeth Cydymffurfio â Fisa

Katerina Stivasari-Jones, Rheolwr Cydymffurfio’r Brifysgol

 

C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Gwener 28 Medi 

1.00 yp

2.00 yp

Canllaw i’r Llyfrgell a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

Anita Saycell, Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd
C4 Adeilad Hugh Owen

Dydd Gwener 28 Medi 

2.30 yp

3.30 yp

Cyfathrebu Effeithiol

John Morgan, Cydlynydd Arferion Astudio  
C4 Adeilad Hugh Owen

 

 

Cyfrifiaduro

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 24 Medi  10.30 y.b. - 12.00 y.p.

Sesiwn gyflwyno gychwynnol i ddilyn y croeso gan yr Athrofa i'r holl fyfyrwyr newydd

 I'w gadarnhau
Dydd Mercher, 26 Medi

 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Cyflwyniad i Uwchraddedigion a Ddysgir

 I'w gadarnhau

 

Adran Addysg

Adran Saesneg a Ysgrifennu Creadigol

Rhagarweiniad a Digwyddiadau Cofrestru i Uwchraddedigion PhD/MA

DyddiadMyfyrwyrDigwyddiadAmserLleoliad

Dydd Llun

24 Medi

Uwchraddedigion Ymchwil Newydd

Gorfodol
Cyflwyniad i Brifysgol Aberystwyth 1.00 yp – 5.00 yp

Llandinam A6

Campws Penglais

Dydd Mawrth

25 Medi

Uwchraddedigion Newydd ar Gyrsiau Cyflwyniad i Brifysgol Aberystwyth

10.00 yb – 1.00 yp

Adeilad Mathemateg a Ffiseg, Ystafell - 0.15

Dydd Mawrth

25 Medi

PhD ac MPhil

Ymgyfarwyddo â’r Adran -  yn cynnwys trafodaeth ynghylch dewisiadau modiwlau Hyfforddiant Ymchwil

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dr Louise Marshall
2.30 yp – 3.30 yp

D59 Adeilad Hugh Owen,

Campws Penglais (ystafell i’w chadarnhau)

Dydd Mawrth

25 Medi

MA – Uwchraddedigion ar gyrsiau

Ymgyfarwyddo â’r Adran

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dr Louise Marshall
3.30 yp – 4.30 yp

A14 Adeilad Hugh Owen,

Campws Penglais (ystafell i’w chadarnhau)

Dydd Mawrth

25 Medi

PhD, MPhil, MA, MA cyfredol rhan-amser, a phob myfyriwr PhD cyfredol

Achlysur Croeso i’r Adran

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Bwffe a lluniaeth ysgafn – cyfle i gyfarfod ag uwchraddedigion a staff/arolygwyr.
5.00 yp – 6.30 yp Cyntedd Ymgynull yr Adran, Adeilad Hugh Owen

Dydd Mercher

26 Medi

Pob myfyriwr PhD newydd

Cofrestru Uwchraddedig

PhD YN UNIG (Uwchraddedigion Ymchwil)

10.00 yb -  11.00 yb

Ystafell D70

Swyddog Gweinyddol yr Adran

(Julie Roberts)

Dydd Mercher

26 Medi

Pob myfyriwr MA newydd a myfyrwyr rhan-amser MA sy’n dod nôl i’r ail flwyddyn

(h.y. rhan 1).

Cofrestru Uwchraddedig

MA YN UNIG (Uwchraddedigion ar Gyrsiau)

11.15 yb –12.15 yp

Dim ond MA Astudiaethau Llenyddol

12.15 yp – 1.00 yp

Dim ond MA Ysgrifennu Creadigol

Ystafell D70

Swyddog Gweinyddol yr Adran

(Julie Roberts)
Dydd Iau

All New Tier 4 Postgraduate Students

MA/PhD included

Visa Compliance

12.00 – 1.00 pm

C22 Hugh Owen Building, Penglais Campus

Friday 28 September Compulsory for all new Research Postgraduates

Aberystwyth University Year One Graduate Workshop (Module PGM9005)

(compulsory attendance for all 1st year RESEARCH Postgraduates)

9.00 – 1.00 pm Room TBA
   

Optional Teaching Workshops

1.00 pm – 4.00 pm  Room TBA 

 

 

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun
24 Medi

1.00 yp

5 yp

Ôl-raddedigion Ymchwil Newydd i gyd Llandinam A6

Dydd Mawrth

25 Medi

2.00 yp

3.00 yp

Cyfarfod Croeso i holl  Fyfyrwyr Uwchraddedig ADGD

Cyflwyniad i gyrsiau a strwythurau cynllun. Steve Smith yn bresennol yn ystod y  15 munud olaf i roi cyflwyniad ar wasanaethau a ddarperir gan yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth (GG). Dr Sarah Davies
Llandinam G3
 

3.00 yp

4.00 yp

Myfyrwyr flwyddyn gyntaf PhD  a MPhil cyfarfod â Chyfarwyddwr Astudiaethau  Uwchraddedig  ADGD Llandinam B20
 

3.00 yp -

4.00 yp

Cyfarfodydd cynlluniau MA  a MSc

Arweinwyr y cynlluniau i gwrdd a’i myfyrwyr  ar wahân:

L791 Practising Human Geography - Dr Liz Gagen

F998 Environmental Change, Impact and Adaptation - Prof Andrew

F994 Remote Sensing and GIS - Dr Andy Hardy

 

Llandinam B22

Llandinam G3

Llandinam G3a

Dydd Mercher

26 Medi

9:00 yb -

11:30 yb

Cofrestru  Uwchraddedig    Neuadd Fawr
 

2.00 yp -

3.00 yp

Cyfarfodydd gyda Chyfarwyddwr ADGD Astudiaethau Uwchraddedig i fyfyrwyr PhD blwyddyn 2 a 3 Llandinam G3

Dydd Iau

27 Medi

5.00 yp -

7.00 yp

Noson Gymdeithasol Uwchraddedig

Bar y Theatr

Canolfan y Celfyddydau

Dydd Gwener

28 Medi

9.00 yb -

4.00 yp

PGM9005 –  Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd (MPhil a PhD) fynychu Cynefino Ôl-raddedig

Medrus Mawr, Penbryn

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi i gysylltu â Helen Stockley Jones: 01970 622606 neu e-bostiwch hms@aber.ac.uk

 

Adran Hanes a Hanes Cymru

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Mawrth

25 Medi

10.30 am

-

1.00 pm

Sesiwn lawn ar gyfer myfyrwyr Ymchwil ôl-raddedig newydd a ddilynir gan gyfarfodydd gyda goruchwylwyr
 

Dydd Mawrth

25 Medi

2.00 pm

-

4.00 pm

Sesiwn lawn ar gyfer Myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir ac yna cyfarfodydd gyda Chynullwyr Cynllun
 

 

 

Adran Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

Myfyrwyr Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

(MA Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth, MA Gweinyddu Archifau ac MSc Curadu Digidol)

Cynhelir yr holl sesiynau yn Ystafell D54, Adeilad Hugh Owen ar Gampws Penglais oni bai y nodir yn wahanol

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Mawrth

25 Medi

10:00 yb -1:00 yp

Cofrestru canolog ar gyfer Uwchraddedigion newydd  

Darlithfa Prif Ffiseg

Dydd Mawrth

25 Medi

2:30 yp - 4.00 yp

Sgwrs groeso a chyfarwyddiadau cofrestru   

Ystafell D5, Adeilad Hugh Owen 

Dydd Mercher

26 Medi

11.30 yb - 1.00 yp

Cyflwyniad i’ch Rhaglen Meistr a’ch Rhaglen Sgiliau Meistr

Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54

Dydd Mercher

26 Medi

1:00 yp - 2:00 yp

Cinio bwffe i’r holl uwchraddedigion newydd a’r holl staff

Medrus 1
Dydd Iau 27 Medi  12:30 yp - 1:00 yp

Cyflwyniad i'r Undeb Myfyrwyr gyda Megan Hatfield

Swyddog Materion Academaidd, Undeb y Myfyrwyr

Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54  
Dydd Iau 27 Medi 1:00 yp - 2:00 yp

Rhagarweiniad i’r llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yna taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

 

Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54  
  2:00 yp -4:00 yp

Tiwtorialau Personol DS Cewch wybod ymlaen llaw pwy yw eich Tiwtor Personol. Dylech drefnu i gyfarfod â’ch Tiwtor Personol erbyn diwedd yr wythnos ddysgu gyntaf

 Swyddfeydd Staff, Llawr Uchaf, Adeilad Penbryn 5

Dydd Gwener 28 Medi 10:30 yb -11:00 yb Sgwrs i fyfyrwyr rhyngwladol am yr hyn sydd ei angen i gydymffurfio â gofynion Fisa Haen 4, gan Katerina Stivasari-Jones Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54   
  11:00 yb -12:00 yp

Cyfathrebu Effeithiol, John Morgan, Cydlynydd Arferion Astudio (i’w gadarnhau)

Adeilad Hugh Owen, Ystafell D54   

 

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

RHAN UN: Myfyrwyr PhD/MPhil a Meistr

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 24 Medi 2018 9.15 yb

Cyrraedd a phecyn croeso

Vicki Jones, Swyddog Gweithrediadau Academaidd

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Dydd Llun, 24 Medi 2018  9.30  yb

Cyflwyniad a chroeso 

Yr Athro Richard Beardsworth, Pennaeth yr Adran

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Dydd Llun, 24 Medi 2018  9.45 yb

Ysgol y Graddedigion  

Dr Andrew Davenport, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Dydd Llun, 24 Medi 2018  10.00 yb

Diwylliant ymchwil

Dr Berit Bliesemann de Guevara, Cyfarwyddwr Ymchwil

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Dydd Llun, 24 Medi 2018  10.15 yb Gwasanaethau Gwybodaeth

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dydd Llun, 24 Medi 2018  10.30 yb Te a choffi

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

RHAN DAU: Myfyrwyr Meistr

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 24 Medi 2018

10.45 yb -

12.30 yp

Dr Gillian McFadyen, Dirprwy Gyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig

 • Bod yn fyfyriwr Meistr
 • Golwg gyffredinol o’r rhaglen Meistr: Llwybrau A & HY
 • Cyngor a chymorth sydd ar gael

 Y Flwyddyn i ddod:

 •  Beth i’w wneud cyn i’r dosbarthiadau ddechrau
 • Y traethawd estynedig
 • Fforwm Traethawd Estynedig Meistr
 • Asesu
 • Amser am gwestiynau cyffredinol

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

MYFYRWYR YMCHWIL

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 24 Medi 2018

10.45 yb -

12.30 yp

Dr Andrew Davenport, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedig (PhD/MPhil)

 • Myfyrwyr PhD/MPhil yn cyflwyno’u hunain yn fyr
 • Gweithgareddau adrannol
 • Goruchwylio a Monitro Ymchwil
 • Y flwyddyn gyntaf o radd PhD/MPhil
 • Cyllid, Iechyd a Diogelwch
 • Hyfforddiant Ymchwil
 • Amser am gwestiynau cyffredinol

Ystafell y Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

DERBYNIAD GWIN

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 24 Medi 2018

6.00 yp -

7.00 yp

Derbyniad gwin

Cyfle i gwrdd ag aelodau o staff a myfyrwyr PhD presennol yn yr Adran

Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

CYNGOR I FYFYRWYR MEISTR A CHOFRESTRU UWCHRADDEDIG

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Mawrth, 25 Medi 2018

2.00 yp -

4.00 yp

Cyngor i fyfyrwyr Meistr a Chofrestru Uwchraddedig

Cyfle i drafod modiwlau a chynlluniau gradd Meistr ac i gofrestru

Ystafell y Gorllewin, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

Adran y Gyfraith

Dyddiad Amser DigwyddiadLleoliad

Dydd Llun

24 Medi

9.30 yb Sgwrs Croeso

Adeilad Hugh Owen

Lefel A, A9

 

10 yb -

1 yp

Coffi a cwrdd a'r staff

Adeilad Hugh Owen

Lefel A, A9

Dydd Mawrth

25 Medi

 

2 yp -

3 yp

Sesiwn sefydlu ar gyfer Uwchraddedigion Newydd sydd yn Astudio Rhaglenni a Addysgir

Prif Ffiseg

MP .15

 

2 yp -

3 yp

Sesiwn galw heibio – Cofrestru gyda Staff Cymorth Uwchraddedig

Adeilad Hugh Owen

Lefel B, B16

Dydd Mercher

26 Medi

10.30 yb Cwrdd a'ch Tiwtor Personol

Adeilad Hugh Owen

Lefel A, A9

 

 

12.30 yp -

1 yp

Gonestrwydd Academaidd- Osgoi Llên-ladrad

Adeilad Hugh Owen

Lefel C, C4

 

1 yp -

2 yp

Cinio bwffe ar gyfer Myfyrwyr Ol-raddedig newydd a staff

Derbynfa yr Ysgol Fusnes

Lefel C, C4

Dydd Iau

27 Medi

5 yp

Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol Aberystwyth

Rosa Soto, Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol

Adeilad Hugh Owen

Lefel C, C4

Dydd Gwener

28 Medi

9.30 yb -

10.30 yb

Cwrdd ein Llyfrgellydd Gyfreithiol a tywys o gwmpas y Llyfrgell Mynedfa Llyfrgell Hugh Owen
 

11:30 yb

-

12.00 yp

Cyflwyniad i Fyfyrwyr Rhyngwladol a Gwybodaeth Cydymffurfio â Fisa

Katerina Stivasari-Jones, Rheolwr Cydymffurfio’r Brifysgol

Adeilad Hugh Owen

Lefel C, C4

 

1.00 yp -

2.00 yp

Canllaw i’r Llyfrgell a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

Anita Saycell, Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd

Adeilad Hugh Owen

Lefel C, C4

 

2.00 yp -

2.30 yp

Cyfathrebu Effeithiol

John Morgan, Cydlynydd Arferion Astudio   

Adeilad Hugh Owen

Lefel C, C4

 

 

Adran Mathemateg

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun, 25 Medi  10.30 y.b. - 12.00 y.p. Sesiwn Gyfarwyddyd ar ôl sesiwn Groeso’r Athrofa i’r holl fyfyrwyr newydd  B57, Llandinam
Dydd Mercher, 27 Medi

 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion a Addysgir,  MP 0.10

 

 

Adran Ieithoedd Modern

Adran Ffiseg

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Llun, 25 Medi

 10.30 y.b. - 12.00 y.p. Sesiwn Gyfarwyddyd ar ôl sesiwn Groeso’r Athrofa i’r holl fyfyrwyr newydd  B57, Llandinam
Dydd Mercher, 27 Medi

 10.00 y.b. - 12.00 y.p.

Sesiwn Gynefino i Uwchraddedigion a Addysgir,  MP 0.10

 

 

Adran Seicoleg

Adran Theatr, Ffilm a Theledu

*A fydech gystal a sicrhau eich bod hefyd yn mynychu’r digwyddiadau gorfodol canolog  

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Iau, 27 Medi 12.30 y.p. - 2.00 y.p. Cofrestru Adeilad Parry Williams