Seicoleg yn Aberystwyth

Croeso i Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth!

Mae ein 2016 Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn dangos ein bod ar hyn o bryd:

  •  Yn y 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Seicoleg
  • 95% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Seicoleg

Rydym yn adran a arweinir gan y myfyrwyr sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n gweithredu yn ôl 3 egwyddor graidd:

  • Cyflwyno addysgu o’r safon uchaf
  • Creu graddedigion cyflogadwy
  • Cynnal ymchwil gydag effaith

Ein diben yw darparu amgylchedd cefnogol ble rydym yn gweithio ar y cyd â’n myfyrwyr i gyflawni eu potensial.

 

 

Hanes Byr

A hithau wedi’i sefydlu yn 2008, yr adran Seicoleg yw’r adran fwyaf diweddar i gael ei sefydlu ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae wedi ehangu’n gyflym. Mae’n goruchwylio 300 o fyfyrwyr ar hyn o bryd. Ym mis Medi, 2011, symudodd yr adran i’w chartref parhaol yn adeilad Penbryn 5. Mae’r adeilad yn gartref i holl adnoddau’r adran; labordai, ystafelloedd addysgu a swyddfeydd y staff.

Ein Hachrediad

Ers 2013 mae'r adran Seicoleg wedi ei hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, sef arwyddnod ansawdd wedi ei gydnabod yn eang gan gyflogwyr yn y byd proffesiynol sy'n rhoi'r cyfle i raddedigion yr adran i ennill aelodaeth raddedig neu siartredig yn y Gymdeithas. Mae achrediad y BPS yn bwysig i fyfyrwyr sydd am amlhau i'r eithaf eu hopsiynau dyfodol. Mae'r Brifysgol wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN, sy'n dangos ei hymrwymiad i hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn Gwyddoniaeth, Addysg, a Thechnoleg mewn addysg uwch.