Ymweld â ni

Mae diwrnodau agored ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn astudio gyda ni yn Aberystwyth. Gellwch gwrdd a siarad â staff o bob adran, yn ogystal â chael golwg ar y campws a'r llety. Gellwch chi gadw lle ymlaen llaw.

Diwrnod Agored Rhithiol

Os na ellwch chi gyrraedd y diwrnodau agored, beth am ymweld â diwrnod agored rhithiol y Brifysgol yn hytrach?

Diwrnodau Ymweld

Mae diwrnodau ymweld ar gyfer myfyrwyr sydd wedi derbyn cynnig o'r adran Seicoleg. Cewch y cyfle i gwrdd â myfyrwyr dichonol eraill a staff, mynd i sesiynau dysgu enghreifftiol ac edrych yn fanylach ar y lle gellwch chi fod yn byw ac yn astudio.

Diwrnod Agored Ar-Lein a Thaith

Ellwch chi ddim cyrraedd ein diwrnodau ymweld? Gellwch chi ymweld â diwrnod agored Seicoleg wedi ei recordio ymlaen llaw a'i thaith o gwmpas yr adran (Saesneg).