Staff YB&A

Mae tîm Ymchwil, Busnes ac Arloesi yn croesawu ymholiadau gan gydweithwyr a chan gyrff allanol.

Dyma fanylion cyswllt staff YB&A, am y cyswllt cyntaf, mae croeso i chwi ddefnyddio ein gwasanaeth ymholiadau cyffredinol.

Ymchwil, Busnes ac Arloesi
Canolfan Ddelweddu
Prifysgol Aberystwyth
Penglais Campus
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BF

Ebost: drbi@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 622385

Lleoliad map am Swyddfa Ymchwil, Busnes ac Arloesi

RôlEnwEbostFfôn
Cyfarwyddwr -Ymchwil, Busnes ac Arloesi Gary Reed gar@aber.ac.uk 01970 621789
Dirprwy Gyfarwyddwr -Ymchwil, Busnes ac Arloesi Dr Jenny Deaville jfj@aber.ac.uk 01970 621616

 

 Rôl EnwEbost

 Ffôn

Datblygu Ymchwil

Swyddfa Cyffredinol

Datblygu Cyffredinol

Ewrop Cyffredinol

Moeseg Cyffredinol

drbi@aber.ac.uk

rdostaff@aber.ac.uk

europe@aber.ac.uk

ethics@aber.ac.uk

 

Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer Celfyddydau a'r Dyniaethau

Dr Dafydd Roberts  dir@aber.ac.uk 01970 628787

Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer Gwyddorau

Dr Marie Neal man15@aber.ac.uk 01970 622094

Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol

Dr Katja Daniels ksd2@aber.ac.uk 01970 628753

Rheolwr Datblygu Ewropeaidd a Busnes

Dr Anne Howells nsh@aber.ac.uk 01970 624127

Swyddog Datblygu Ewropeaidd

Dr Sue Pester sjp7@aber.ac.uk 01970 628513

Swyddog Datblygu Ewropeaidd

Sian Davies sid23@aber.ac.uk 01970 628742

Swyddog Ymchwil, Moeseg ac Uniondeb

Mitchell Parker mip32@aber.ac.uk 01970 621694

Rheolwr Datblygu Cronfa Ymchwil IBERS

Dr Mathew Jones maj57@aber.ac.uk 01970 622245

Rheolwr Datblygu Cronfa Ymchwil IBERS

Dr Joanne Walker jnw@aber.ac.uk 01970 622947

Datblygu Busnes

  business@aber.ac.uk  

Swyddog Datblygu Busnes

Dr Rebecca Charnock rbc1@aber.ac.uk 01970 628788

Swyddog Contractau Trosglwyddo Technoleg ac Eiddo Deallusol

Catrin Davies cal18@aber.ac.uk 01970 628504

Contractau a Pholisiau - Ymchwil, Busnes ac Arloesi

  business@aber.ac.uk  

Rheolwr Contractau a Gweithrediadau Masnachol

Christopher Heidt cah@aber.ac.uk 01970 621516

Swyddog Contractau

Linda Thompson

lit20@aber.ac.uk 

01970622135

Rheoli Prosiect a Sicrhau Ansawdd YB&A

  drbi@aber.ac.uk

 

Rheolwr Sicrhau Ansawdd Prosiectau YB&A (Ddim yn y swyddfa ar hyn o bryd)

Karen Hutton kdh@aber.ac.uk 01970 621978

Swyddog Prosiect KESS2

Linda Cook fic9@aber.ac.uk 01970 621879

Swyddog Gweinyddol KESS2

Anwen Roberts

arr20@aber.ac.uk 01970 628453

Swyddog Gyllid KESS2

Helena Norris

hen7@aber.ac.uk 01970 621623

Dirprwy Bennaeth Swyddfa’r Gynghrair Strategol

Chris Drew chd22@aber.ac.uk 01248 383611

FfRhY a Monitro Ymchwil

  research@aber.ac.uk  

Rheolwr FfRhY a Monitro Ymchwil

Hannah Payne hep@aber.ac.uk 01970 628490 

Swyddog Monitro Cronfa Ddata Ymchwil

Antony Corfield  awc@aber.ac.uk 01970 628724

Swyddog Effaith Ymchwil Panel C&D

Dr Rachel Vaughan rjo@aber.ac.uk 01970 622387

Swyddog Effaith Ymchwil Panel A&B

Ryan Owens ryo2@aber.ac.uk 01970 628744

Swyddog Data Ymchwil a Mynediad Agored 

John Roberts jtr2@aber.ac.uk 01970 622907

Grantiau YB&A

  rfostaff@aber.ac.uk  

Rheolwr Grantiau YB&A

Emyr Reynolds  ehr@aber.ac.uk 01970 622257

Swyddog Grantiau YB&A (man cyswllt cyntaf ar gyfer Grantiau Ymchwil)

Peter Botwood peb16@aber.ac.uk 01970 628485

Swyddog Grantiau YB&A

Nansi Williams nww@aber.ac.uk 01970 622747

Swyddog Grantiau YB&A (Elusennau a Chynlluniau Menter) 

Gwawr Edwards   gce@aber.ac.uk  01970 622058

Swyddog Grantiau YB&A (Cynghorau Ymchwil y DU)

Vanessa Westbury  vvw@aber.ac.uk  01970 628793 

Gweinyddu a Marchnata

  drbi@aber.ac.uk  

Uwch Weinyddwr a Rheolwr y Swyddfa

Nicole Finnigan nnr@aber.ac.uk 01970 628734

Gweinyddwr RB&I

Jan Marshall jmm19@aber.ac.uk 01970 621585