Antony Corfield

Photograph of Antony Corfield.

Swyddog Cronfa Ddata Monitro Ymchwil

Cyswllt

E-bost: awc@aber.ac.uk
Swyddfa: Y Swyddfa Ymchwil, Y Ganolfan Delweddu, Penglais
Ffôn: +44 (0) 1970 628724

Cyfrifoldebau

  • Datblygu Cronfa Ddata Gweithgaredd Ymchwil (RAD) y Brifysgol at ddibenion Monitro Ymchwil a’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY)
  • Darparu cymorth technegol a gweithredol i ddefnyddwyr y RAD
  • Datrys problemau a symleiddio i wella’r RAD gyfredol a datblygu hyn i ehangu ei defnydd a’i heffeithiolrwydd, ynghyd ag ymchwilio i systemau newydd
  • Cynhyrchu data cysylltiedig ac adroddiadau mewn perthynas â gweithgaredd ymchwil y Brifysgol i reolwyr y Brifysgol
  • Cydweithio’n agos i gefnogi gweithgaredd TGCh y Swyddfa Ymchwil a chyflenwi rôl cymorth defnyddwyr

Bywgraffiad

Ymunodd Antony â’r Swyddfa Ymchwil ym mis Medi 2011 ar ôl gweithio’n flaenorol o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth ar nifer o brosiectau ystorfa wedi’u cyllido gan JISC gan gynnwys y Prosiect Ehangu Ystorfa Cymru, oedd yn canolbwyntio ar ystorfeydd sefydliadol ym mhob Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru. Ymunodd Antony â Phrifysgol Aberystwyth yn 2007, ar ôl gweithio cyn hynny ym Mhrifysgol Rhydychen a Phrifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd fel Peiriannydd Meddalwedd yn cefnogi gwasanaethau gwybodaeth ac e-ddysgu. Mae ganddo radd MSc mewn Cyfrifiadureg.