Christopher Heidt

Photograph of Christopher Heidt.

Rheolwr Contractau a Gweithrediadau Masnachol

Cyswllt

E-bost: cah@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Gwaelod Isaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Ffôn: +44 (0) 01970 621516

Cyfrifoldebau

Christopher Heidt yw Rheolwr Cytundebau a Gweithrediadau yr adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi. Mae ei brif gyfrifoldebau yn cynnwys rheoli portffolio ymgynghori’r Brifysgol a hwyluso trefniadau cytundebau sy’n ymwneud â throsglwyddo gwybodaeth a gweithgareddau ymchwil cydweithredol ym Mhrifysgol Aberystwyth. At hyn, mae Christopher yn cydlynu ceisiadau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth ac yn rheoli gweithrediadau yr adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi.

Bywgraffiad

Mae gan Christopher brofiad o weithio ym maes Trosglwyddo Technoleg yn UDA a’r DU. Ar ôl gweithio am bum mlynedd yn Swyddfa Trosglwyddo Technoleg Prifysgol Chicago, dychwelodd i’r DU a gweithio fel ymgynghorydd yn Swyddfa Fusnes Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Reading. Mae Christopher yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Durham (BA Anrh).