Catrin Davies

Swyddog Contractau Trosglwyddo Technoleg a Eiddo Deallusol
Photograph of Catrin Davies.

Cyswllt

Ebost: gwh5@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Llawr Gwaelod Isaf Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44(0)1970 62 8504

Cyfrifoldebau

  • Rheoli'r portffolio patent ym Mhrifysgol Aberystwyth
  • Gynghori ar faterion Eiddo Deallusol
  • Adolygu, Trafod a drafftio contractau masnachol ar gyfer y Brifysgol
  • Cefnogi staff y Brifysgol ochr yn ochr â'r Rheolwr Datblygu Busnes drwy'r broses trosglwyddo technoleg.

Bywgraffiad

Mae Catrin yn raddedig o Brifysgol Caerdydd (LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, LPC).

Ymunodd Catrin a YB&A ym Mawrth 2014. Cyn hynny, gweithiodd Catrin fel Swyddog Contractau yn yr adran Gwasanaethau Masnach ac Ymgynghori a chyfrifoldeb am drafod, drafftio ac adolygu contractau ar gyfer y Brifysgol. Yna  gweithiodd Catrin yn y Swyddfa Ryngwladol, fel Swyddog Cydymffurfio y Brifysgol, yn gyfrifol am ddatblygu polisïau a gweithdrefnau i sicrhau cydymffurfiad y Brifysgol â rheoliadau'r Swyddfa Gartref.

Mae Catrin yn siarad Cymraeg yn rhugl.