Chris Drew

Photograph of Chris Drew.

Dirprwy Bennaeth Cynghrair Strategol

Cyswllt

E-bost: Chd22@aber.ac.uk
Swyddfa: Swyddfa Cynghrair Strategol, Bangor a Phrifysgolion Aberystwyth
Ffôn: 01248 383611, 07872 418810

Cyfrifoldebau

Mae Chris yn arwain y gweithgareddau strategol a gweithrediad y Gynghrair Strategol rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor. Gan weithio ar draws y sefydliadau ar lefel weithredol a hefyd ar lefelau ymarferol mae Chris yn gyfrifol am lywio a chefnogi camau gweithredu ar y cyd a darparu cefnogaeth weithredol a dargedwyd drwy'r tîm swyddfa. Tra'n ymgartrefu’n weithredol yn nhîm YBA mae gweithgareddau’r Gynghrair yn ymestyn ar draws sawl agwedd o weithgareddau’r Prifysgolion a thu hwnt i gwmpas Ymchwil a Busnes

www.aberbangorstrategicalliance.ac.uk

Mae Chris hefyd yn gyfrifol am ddatblygu cysylltiadau Strategol pellach i Brifysgol Bangor.

Bywgraffiad

Mae Chris wedi gweithio i'r Brifysgol ym Mangor trwy gydol ei yrfa hyd at ei rôl gwaith rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor. Mae swyddi blaenorol Chris 'wedi cynnwys Codi-arian ac ymgysylltu ag Alumni, cefnogaeth Menter, Arloesi a Datblygu Busnes, Trosglwyddo Technoleg, contractio Masnachol, Rheoli Eiddo Deallusol ac yn fwy diweddar cymorth Ymchwil. Mae gwaith cefnogol Chris yn taenu ar draws y disgyblaethau academaidd ym Mangor ac amrywiaeth o randdeiliaid a chydweithwyr gyda phwyslais penodol ar Rhaglen Arbenigedd Academaidd y Cynulliad ar gyfer Busnes.