Dafydd Roberts

Photograph of Dafydd Roberts.

Swyddog Datblygu Ymchwil Cyfadran y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Cyswllt

E-bost: dir@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Ffôn: +44 (0)1970 628787

Cyfrifoldebau

Darparu cymorth ymchwil i academyddion ac ymchwilwyr yng Nghyfadran y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

  • Darparu cymorth i staff academaidd wrth ddatblygu, ffurfio a pharatoi ceisiadau grant ymchwil
  • Monitro ffynonellau cyllid, canfod a hyrwyddo’n weithredol cyfleoedd ymchwil newydd
  • Gweithio gydag adrannau eraill ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor a sefydliadau ymchwil eraill lle ceir cyfleoedd i gonsortia cydweithredol.

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau ei radd PhD bu Dafydd yn llwyddiannus yn datblygu prosiect a gyllidwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a arweiniodd at waith pellach mewn datblygu cymunedol. Yn fwyaf diweddar mae Dafydd wedi gweithio i Celfyddydau Gwirfoddol Cymru a Chymdeithas Cymdeithasau Gwirfoddol Powys fel swyddog cyllido. Mae’n brofiadol yn y gwaith o ddarparu cymorth cyllido, hyfforddiant a datblygu cymunedol gyda grwpiau yn y sector gwirfoddol ym Mhowys gan gynnwys prosiectau celfyddydau cymunedol, cynlluniau menter gymdeithasol, ac mae wedi darparu cymorth cyllido a hyfforddiant i grwpiau.