Emyr Reynolds

Rheolwr Grantiau YB&A
Photograph of Emyr Reynolds.

Cyswllt

Ebost: ehr@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Rhif Ffon: (01970) 622257

Cyfrifoldebau

Emyr sy’n rheoli’r Golofn Grantiau yn yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi ac mae’n gyfrifol am 7 aelod o staff. Ei brif ddyletswyddau yw sicrhau bod pob prosiect a ariennir yn allanol yn cael eu costio’n gywir ac yn cydymffurfio â rheoliadau’r cyllidwyr yn ogystal â hawlio unrhyw gyllid sy’n ddyledus. Ef sy’n rheoli’r systemau gwybodaeth o fewn y golofn ac mae’n cynhyrchu data at ddibenion rheoli uwch. Mae hefyd yn gyfrifol am gwblhau’r adroddiad TrAC blynyddol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE).

Mae Emyr yn un o lofnodwyr swyddogol y Brifysgol ac mae’n cydweithio’n agos â’r Golofn Contractau i sicrhau llywodraethu cadarn a rheoli risg ar gyfer ymrwymiadau gyda thrydydd partïon.

Bywgraffiad

Dechreuodd Emyr ei yrfa yn y Coleg Llyfrgellyddiaeth (DIS) lle daeth yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyllid. Yn 1987 ymunodd ag Adran Trysorydd y Sir, Cyngor Sir Dyfed. Yn 1990 ymunodd Emyr â Phrifysgol Aberystwyth yn yr adran Gyllid gan helpu i sefydlu’r Adran Cyllid Ymchwil. Yn 2011 trosglwyddwyd yr adran o’r adran Gyllid i’r Swyddfa Ymchwil a oedd newydd ei sefydlu, ac a unwyd yn ddiweddarach â’r Gwasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori i ffurfio’r Swyddfa Ymchwil, Busnes ac Arloesi. Emyr yw Cyfarwyddwr Abertec, cwmni trosglwyddo technoleg y Brifysgol.