Gary Reed

Cyfarwyddwr - Ymchwil, Busnes ac Arleosi
Photograph of Gary Reed.

Cyswllt

Ebost: gar@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0)1970 621789

Cyfrifoldebau

Gary Reed yw Cyfarwyddwr Ymchwil, Busnes ac Arloesi ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n rheoli tîm o tua 35 sy’n cwmpasu; cefnogi a datblygu ymchwil, datblygu busnes a throsglwyddo technoleg, rheolaeth o brosiectau sylweddol AB&Y a sicrwydd ansawdd, FfRhY a monitro ymchwil. Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos gyda Grantiau Ymchwil a leolwyd yn yr adran ac yn atebol i’r Cyfarwyddwr Ariannol

Mae Gary yn adrodd i’r Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil a Sicrwydd Ansawdd ac yn gweithio gyda’r Pwyllgor Ymchwil i weithredu Strategaeth Ymchwil y Brifysgol gan weithio’n agos a’r adrannau academaidd ac adrannau gwasanaethol eraill.

Fel rhan o'i gylch gorchwyl, mae Gary hefyd yn:

 • Bennaeth Swyddfa Cynghrair Strategol Prifysgolion Aberystwyth a Bangor
 • Gary oedd Cadeirydd Rhwydwaith Swyddogion Cyswllt Swyddfa Ymchwil Cymru (WROLOS) 2011-12 ac ef yw Cynrychiolydd Aberystwyth ar Grŵp Gweithredol, Grŵp Prifysgolion Gwyl Dewi Sant (Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Morgannwg ac Abertawe).

Bywgraffiad

Ar hyn o bryd, Cyfarwyddwr Ymchwil, Busnes ac Arloesi, a hefyd ar secondiad i'r Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol, (Aelodaeth), Cymru.

Cyn fy swyddi presennol, roeddwn yn academydd rheolaeth ym Mhrifysgol Loughborough am 10 mlynedd gyda rolau yn cynnwys: Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer Canolfan Rheolaeth Moduron a Chyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y MSc a Diploma mewn Rheolaeth Moduron. Profiad blaenorol yn cynnwys: gwerthu systemau telathrebu, athro cymwysedig ysgol uwchradd, darlithydd Coleg Addysg Bellach, a phrofiad manwerthu.

Swyddi eraill: aelod gwahoddedig o’r  Leadership Foundation Membership Advisory Group; ac arholwr allanol Prifysgol Loughborough, Ysgol Busnes ac Economeg.

Rheolaeth Prosiect: Ym Mhrifysgol Loughborough roeddwn yn  cyd-awduro, cyllidebu, a rheoli dros £1.5M o geisiadau grant llwyddiannus gan gynghorau ymchwil a diwydiant. Yn Aberystwyth rwy’n gyfrifol am oddeutu £80M o grantiau ymchwil ac arloesi presennol  a thua £21 o incwm ymchwil blynyddol. Mae fy mhrofiad o reoli prosiectau yn cynnwys brosiectau blaenllaw a gwerth o oddeutu £70M e.e. ariannodd HEFCW Bartneriaeth Ymchwil ac Arloesi rhwng Brifysgolion Aberystwyth a Bangor gwerth £11M, a ragorodd holl dargedau a disgwyliadau.

Datblygu pobol: heblaw am fod yn athro ac academydd, mae gen i ddiddordeb mawr mewn datblygu ymchwilwyr, mae hyn yn golygu tri cais llwyddiannus ym Mhrifysgol Aberystwyth am Wobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil Ewropeaidd. Hefyd fi yw Hyrwyddwr Prifysgol Aberystwyth i Crwsibl Cymru  (http://www.welshcrucible.org.uk/cymraeg/)  gan gymryd rôl gweithredol mewn datblygu a chyflwyno'r rhaglen yma.

Cyhoeddiadau

 • Taylor-West, P., Fulford, H., Reed, G.M., Story, V.M., Saker, J.M., “Familiarity, Expectations and Involvement: key consumer segmentation factors”, Journal of Consumer Marketing, Fall 2008.
 • Hart, C.A., Stachow, G.B., Farrell, A.M. and Reed, G.M., ''Employer Perceptions of Skills Gaps in Retail: Issues and Implications for UK Retailers'', International Journal of Retail & Distribution Management, 35(4), 2007, tt 271-288, ISSN 0959-0552.
 • Hart, C.A., Farrell, A.M., Stachow, G.B., Reed, G.M. and Cadogan, J.W., ''Enjoyment of the Shopping Experience: Impact on Customers' Repatronage Intentions and Gender Influence'', The Service Industries Journal, 27(5), 1 Gorffennaf 2007, 583-604, ISSN 02642069.
 • Maxwell, S., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''The Two Faces of Playfulness: A New Tool to Select Potentially Successful Sales Reps'', Journal of Personal Selling & Sales Management, 25(3), Ionawr 2005, tt 215-229, ISSN 0885-3134.
 • Reed, G.M., Story, V.M. and Saker, J.M., ''Business-to-Business Marketing: What is Important to the Practitioner?'', Marketing Intelligence & Planning, 22(5), Ionawr 2004, tt 501-510.
 • Reed, G.M., Story, V.M. and Saker, J.M., ''Information Technology: Changing the Face of Automotive Retailing?'', International Journal of Retail & Distribution Management, 32(1) , Ionawr 2004, tt 19-32, ISSN 0959-0552.
 • King, M., Morison, I.C., Reed, G.M. and Stachow, G., ''Student Feedback Systems in the Business School: A Departmental Model'', Quality Assurance in Education, 7(2), Ionawr 1999, tt 90-100, ISSN 0968-4883.

 

Cyfraniadau Cynhadledd - Cymedrolwyd

 • Taylor-West, P., Fulford, H., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''Cross-Cultural Dimensions of Product Newness in the Automotive Sector: Consumer Perceptions across Meso-Level Markets'' , Proceedings of the Academy of Marketing Conference , Athrofa Technoleg Dulyn, Dulyn, Gorffennaf 2005 , [CD-ROM].
 • Taylor-West, P., Fulford, H., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''Perceptual and Epistemic Newness: A Combination for the Development of New Automotive Products'' , Proceedings of the Academy of Marketing Conference , Athrofa Technoleg Dulyn, Dulyn, Gorffennaf 2005 , [CD-ROM].
 • Taylor-West, P., Reed, G.M. and Saker, J.M.,''Standardisation of Frustration? Implementation of Computer Assisted Sales Processes in Automotive Dealerships'', Proceedings of the Academy of Marketing Conference, Athrofa Technoleg Dulyn, Dulyn, Gorffennaf 2005 [CD-ROM].
 • Taylor-West, P., Saker, J.M., Reed, G.M., Story, V.M. and Fulford, H., ''Cross-Cultural Dimensions of Product Newness in the Automotive Sector, and their Differential Effect on Market Success'', Proceedings of the 12th International Product Development Management Conference, Ysgol Fusnes Copenhagen, Mehefin 2005, tt 1597-1608.
 • Stachow, G., Reed, G.M., Saker, J.M. and Smith, I.G., ''Trustworthy, Open and Honest - is this the 21st Century Car Dealer?'', Academy of Marketing Conference, Prifysgol Swydd Gaerloyw, Cheltenham, Gorffennaf 2004, ISBN 1 86174 148 0 [CD-ROM].
 • Stachow, G., Reed, G.M., Story, V.M., Saker, J.M. and Smith, I.G., ''The Impact of Manufacturer-Dealer Relationships on New Product Success'', Academy of Marketing Conference, Prifysgol Swydd Gaerloyw, Cheltenham, Gorffennaf 2004, ISBN 1 86174 148 0, [CD-ROM].
 • Maxwell, S., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''What Determines Sales Reps' Organisational Commitment? It Depends on Whom You Ask'', Marketing: Responsible and Relevant, 32nd European Marketing Academy Conference, Prifysgol Strathclyde, Glasgow, Mai 2004, [CD-ROM].
 • Maxwell, S., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''The Playfulness of Sales Managers: Its Effect on Sales Reps' Organizational Commitment to Job Satisfaction'', Worldwide Marketing, 33rd European Marketing Academy Conference, Prifysgol Murcia, Sbaen, Mai 2004, ISBN 84-8371-464-7, [CD-ROM].
 • Maxwell, S., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''Personality and Selling: Playing the Game - the Route to Sales Success'' , Marketing: A History of the Next Decade , Academy of Marketing Annual Conference , Ysgol Fusnes Aston, Birmingham, Gorffennaf 2003, ISBN 1-85449 460 0 , [CD-ROM].
 • Maxwell, S., Reed, G.M., Saker, J.M. and Story, V.M., ''Predicting Sales Performance: A New Approach'' , Marketing in a Changing World: Scope, Opportunities and Challenges , 31st European Marketing Academy Conference , Prifysgol Minho, Braga, Portiwgal, Mai 2002, ISBN 972-8755-00-7 , [CD-ROM].
 • Reed, G.M., Story, V.M., Saker, J.M. and Cussell, D., ''Introducing Information Technology into the Buying Process in an Automotive Dealer'', 2001: A Marketing Odyssey, Academy of Marketing Conference, Prifysgol Caerdydd, Gorffennaf 2001, ISBN 0 9537301 0 8, [CD-ROM].
 • Reed, G.M., Story, V.M., Saker, J.M. and Cussell, D., ''The Impact of Information Technology on Consumers' Perceptions of the Buying Process in an Automotive Retail Dealer'' , Rethinking European Marketing , 30th European Marketing Academy Conference , Bergen, Norwy, Mai 2001, ISBN 82-7647-129-0 , [CD-ROM].
 • Story, V.M., Reed, G.M., Hurdley, L.H., Saker, J.M. and Cussell, D., ''The Influence of Atmospherics in a Car Dealership'' , Bridging the Divide , Academy of Marketing Conference , Prifysgol Derby, Gorffennaf 2000, ISBN 0 901437 90 5 , [CD-ROM]Reed,
 • G.M., Story, V.M., Hurdley, L.H. and Saker, J.M., ''The Influence of Atmospherics in a Car Dealership: Measuring Customer Perceptions of a Change in the Selling Environment'' , Marketing in the New Millennium , 29th European Marketing Academy Conference , Prifysgol Erasmus, Rotterdam, Mai 2000, ISBN 90-5892-003-8 , [CD-ROM].