Hannah Payne

Photograph of Hannah Payne.

Rheolwr FfRhY a Monitro Ymchwil

Cyswllt

E-bost: hep@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Ffôn: +44 (0)1970 628490

Cyfrifoldebau

  • Rheoli swyddogaeth Monitro Ymchwil yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi
  • Rheoli cyflwyniad y Brifysgol i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2020.
  • Gweinyddu Ymarfer Monitro Ymchwil chwe-misol mewnol y Brifysgol
  • Hyrwyddo a rheoli system gwybodaeth ymchwil cyfredol y Brifysgol, PURE
  • Arwain gwaith i ddatblygu a pharatoi polisïau rheoli ar gyfer mynediad agored a data ymchwil

Bywgraffiad

Ymunodd Hannah â’r Swyddfa Ymchwil fel Swyddog Monitro Ymchwil ym mis Ebrill 2011. Ei phrif gyfrifoldeb oedd gweinyddu a pharatoi cyflwyniad y Brifysgol i ‘r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Ymunodd Hannah â Phrifysgol Aberystwyth yn 2005, lle bu’n gweithio’n flaenorol yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth ac yn y Gwasanaethau Gwybodaeth ar nifer o brosiectau cadwrfeydd a gyllidwyd gan y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC). Mae ganddi MSc (Econ) mewn Rheoli Gwybodaeth.

Dolennau

  • Payne, H. (2011). Time and Cost Analysis for Repository Deposit: the Welsh Repository Network Mediated Deposit Bureau. ALISS Quarterly, 6 (3), tud. 10- 13  http://hdl.handle.net/2160/6722
  • Corfield, A., Payne, H., Isaac-Richards, I. a Robson, G. (2010). Integrating institutional and national repositories: the Welsh e-theses harvesting service. Poster. 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Gadwrfeydd Agored. El Palacio de Congresos, Madrid, 6- 9 Gorffennaf 2010 http://hdl.handle.net/2160/4690
  • Lewis, S. & Payne, H. (2009). How the West was won. ALISS Quarterly. 4(2), tud.18-23. http://hdl.handle.net/2160/1882