Jan Marshall

Photograph of Jan Marshall.

Gweinyddwr YB&A

Cyswllt

E-bost: jmm19@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Ffôn: +44 (0)1970 62(1585)

Cyfrifoldebau

Cymorth gweinyddol cyffredinol ar gyfer yr adran YB&A, gan gynnwys Sharepoint a CMS. Fel wyneb cyhoeddus yr adran rydym yn ateb a chyfeirio ymholiadau tuag at y gwahanol bileri o YB&A. Rydym hefyd yn darparu cymorth gweinyddol i staff YB&A gyda Digwyddiadau, Dyddiaduron, y Wefan, prosesu Treuliau, Marchnata a Chyfieithu.

Bywgraffiad

Daeth Jan Marshall i Aberystwyth yn 2011 fel myfyriwr israddedig yn yr Ysgol Gelf, ar ôl gyrfa hir fel  Dylunydd Gwisgoedd Teledu Ffilm a Theatr. Graddiodd mewn Astudiaethau Amgueddfa ac Oriel yn 2014. Mae Jan bellach yn cyfuno gwaith ym YB&A gydag astudiaethau ôl-raddedig mewn Hanes Celf. Hapus i gyfathrebu drwy'r Gymraeg.