Katja Daniels

Photograph of Katja Daniels.

Swyddog Datblygu Ymchwil i’r Gwyddorau Cymdeithasol

Cyswllt

E-bost: ksd2@aber.ac.uk
Swyddfa: Llawr Cyntaf, Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Canolfan Delweddu, Campws Penglais
Ffôn: +44 (0)1970 628753

Cyfrifoldebau

Mae Katja yn gyfrifol am gefnogi staff academaidd yn y Gwyddorau Cymdeithasol i ddatblygu  cynigion am grantiau ymchwil. Mae hyn yn cynnwys dehongli arweinad a meini prawf yr ariannwyr gan sicrhau bod cynnigion wedi eu costio’n briodol, a chynnal ymchwilwyr dwy’r broses ymgeisio. Mae Katja hefyd yn monitro fynhonnellau o ariannu ar gyfer ymchwil y  Gwyddorau Cymdeithasol, ac yn hysbysebu cyfleoedd ariannu i ymchwilwyr

Bywgraffiad

Gorffennodd Katja ei PhD yn yr Adran Wleidyddiaeth Rhyngwladol yn 2015, ble roedd yn gweithio fel tiwtor seminar drwy gydol ei astudieuthau. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar  gyfraith buddsoddi rhyngwladol a chyflafareddu, yn ogystal a  damcaniaethau beirniadol o wleidyddiaeth ryngwladol a chyfalafiaeth byd-eang. Mae ganddi radd meistri gan Aberystwyth a gradd baglor o Brifysgol Caerwysg.