Linda Thompson

Gweinyddwr Ymchwil Busnes ac Arloesi
Photograph of Linda Thompson.

Cyswllt

Ebost: lit20@aber.ac.uk
Swyddfa: Llawr Uchaf, Ymchwil, Busnes ac Arloesi,Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44(0)1970 62 1585

Cyfrifoldebau

Mae Linda yn un o'r pwyntiau cyswllt cyntaf ar gyfer  cwsmeriaid YB&A, mewn person, dros y ffôn neu drwy e-bost.

Mae’n treulio cyfran sylweddol o'i hamser yn cefnogi rhedeg a threfniadaeth yr YB&A, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd, darparu gwybodaeth paratoadol, cynorthwyo gyda chydlynu digwyddiadau cynadleddau / deunyddiau amrywiol / marchnata a monitro Cronfeydd Ymchwil a'r Rhaglen Mewnwelediad Strategol (SIP).

Noder: Mae Linda’n gweithio’n unig Llun, Mawrth, a than 12:00Mercher. Mae’n rhannu swydd gyda Jan Marshall [jmm19].

Bywgraffiad

Mae Linda yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, graddiodd mewn Troseddeg yn 2012 ac yn graddio o Hyfforddiant Ymchwil LLM ym mis Gorffennaf 2015. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio rhan amser gyda Ymchwil, Busnes ac Arloesi ac ymgymryd PhD gyda'r Adran Y Gyfraith a Throseddeg.