Dr Marie Neal

Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer Gwyddorau
Photograph of Dr Marie Neal.

Cyswllt

Ebost: man15@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0)1970 622094

Cyfrifoldebau

Darparu cefnogaeth ymchwil i academyddion ac ymchwilwyr yn y Gwyddorau.

  • Darparu cymorth i staff academaidd wrth ddatblygu, ffurfio a pharatoi cynigion grantiau ymchwil.
  • Monitro ffynonellau cyllid, hyrwyddo cyfleoedd ymchwil newydd mewn ffordd rhagweithiol
  • Gweithio gydag adrannau eraill ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor a sefydliadau ymchwil eraill lle ceir cyfleoedd i gonsortia cydweithredol.

Bywgraffiad

Mae gan Marie Neal PhD mewn Cyfrifiadureg, ac wedi gweithio ar sawl prosiect ymchwil yn yr Adran Cyfrifiadureg cyn symud i IBERS ble yn ddiweddar roedd hi’n Reolwr Busnes i’r Ganolfan Planhigion Phenomics Genedlaethol

Cyn hyn, roedd Marie yn gweithio yn y sector gyhoeddus fel rheolwr prosiect i prosiectau brandio a marchnata corfforaethol mawr oedd yn cynnwys datblygu cronfa ddata rhaglenni a gwefan mewn cwmni rhyngwladol yn Llundain. Mae Marie hefyd wedi bod yn weithiwr llawrydd a sefydlydd cwmni datblygu gwefannau yn Aberystwyth yn gweithio i gwmnïau lleol a Llywodraeth Cymru.