Mitchell Parker

Swyddog Moeseg & Uniondeb Ymchwil
Photograph of Mitchell Parker.

Cyswllt

Ebost: mip32@aber.ac.uk
Swyddfa: Llawr Uchaf, Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44(0)1970 621694

Cyfrifoldebau

Yn gweithio o fewn y golofn Datblygu Ymchwil, mae cyfrifoldebau Mitchell yn cynnwys:

  • Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig a moeseg ymchwil ac gonestrwydd-ehangach.
  • Hwyluso ceisiadau drwy'r system moeseg ymchwil ar-lein.
  • Rhedeg digwyddiadau hyfforddi a gweithdai amrywiol ar gyfer staff a myfyrwyr.
  • Codi ymwybyddiaeth, ymgysylltu a sicrhau cydymffurfio â'r Concordat i Gefnogi Uniondeb Ymchwil a’r polisïau a gweithdrefnau cysylltiedig.
  • Clercio'r Paneli Moeseg Ymchwil (REP) a Phwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol (UREC).

Yn y rôl yma, mae Mitchell yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Moeseg a Chydraddoldeb y Brifysgol, yr Ysgol Radd a Chyfarwyddwyr Ymchwil Athrofeydd.

Bywgraffiad

Graddiodd Mitchell o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd yn y Gyfraith (LLB Anrh) ac wedyn cwblhau cwrs mewn 'Moeseg Proffesiynol' drwy Brifysgol Leeds.

Cyn ymuno Ymchwil, Busnes ac Arloesi, enillodd brofiad a datblygu sgiliau drwy weithio mewn adrannau eraill o’r brifysgol a sefydliadau allanol, gan gynnwys Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys.