Nicole Finnigan

Photograph of Nicole Finnigan.

Uwch Weinyddwr a Rheolwr y Swyddfa

Cyswllt

E-bost: nnr@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Ffôn: +44 (0)1970 628734

Cyfrifoldebau

Nicole yw'r Uwch Weinyddwr a Rheolwr y Swyddfa, ac yn darparu cymorth i'r adran ar draws amrywiaeth o swyddogaethau, e.e. rheoli'r tîm gweinyddol, rheoli adnoddau dynol adrannol, Digwyddiadau sefydliad, Rheoli Dyddiadur, diweddariadau’r wefan, prosesu treuliau, cysylltu â'r ystafell argraffu ar gyfer deunydd marchnata, a chefnogi cyfieithu.

Bywgraffiad

Cyn rôl hon, gweithiodd Nicole i’r Swyddfa Cynghrair Strategol, ac yn flaenorol yn Adnoddau Dynol. Mae Nicole wedi gweithio yn y Brifysgol ers 1998. Mae'n siarad Cymraeg yn rhugl.