Anne Howells

Rheolwr Datblygu Ewropeaidd
Photograph of Anne Howells.

Cyswllt

Ebost: nsh@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, Canolfan Delweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0)1970 628553

Cyfrifoldebau

Anne sy’n gyfrifol am reoli cymorth cyn-dyfarnu Prifysgol Aberystwyth i geisiadau cyllid Ewropeaidd. Ynghyd a’r Uned Ewropeaidd, mae'n gyfrifol am gyflenwi gwybodaeth, cyngor a chymorth rhagweithiol sy'n ymwneud â rhoi ceisiadau i: Horizon 2020 (ERC, Marie Sklodowska-Curie a Heriau Cymdeithasol); Cronfeydd Strwythurol (ESF, ERDF ac INTERREG); Rhaglenni gan gyfarwyddiaethau eraill yr UE e.e. Ewrop Diwylliannol; a mentrau Rhwydweithio megis Arloesedd Ewropeaidd mewn Technoleg (EIT), Mentrau Technoleg ar y Cyd (JTI), COST a ERA-NET.

Bywgraffiad

Cyn ymuno â Ymchwil, Busnes ac Arloesi, bu Anne yn gweithio fel Cydlynydd Prosiect y prosiect a ariannwyd gan INTERREG, Rhwydweithiau Dysgu Cynaliadwy Iwerddon a Chymru, yn Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth.

Mae hi’n Rheolwraig Prosiect brofiadol a fu’n dal swyddi yn Addysg Uwch, Diwydiant Preifat a’r Gwasanaeth Sifil. Mae hi’n dod o gefndir gwyddonol, yn meddu ar radd PhD mewn Cemeg a gradd BSc anrhydedd cyfun mewn Cemeg a Biocemeg.
Mae gan Anne hefyd ddeng mlynedd o brofiad fel Rheolwraig Prosiect Ymchwil a Datblygu mewn Busnes Bach a Chanolig sy’n gweithgynhyrchu defnyddiau traul cemegol arloesol yn Ne Cymru, lle bu’n datblygu ac yn rheoli cydweithredu â Chwmnïau Fferyllol a Sefydliadau Ymchwil drwy Gontract.

Ymunodd Anne a’r Swyddfa Ymchwil yn 2012 fel Swyddog Datblygu Ewropeaidd Mae hi wedi bod yn Reolwr Datblygu Ewropeaidd ers Mis Medi 2014.