Rebecca Charnock

Cynorthwydd Gweinyddol KESS
Photograph of Rebecca Charnock.

Cyswllt

Ebost: rbc1@aber.ac.uk
Swyddfa: Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Llawr Gwaelod Isaf, Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0)1970 628788

Cyfrifoldebau

Darparu cefnogaeth gweinyddol i brosiect KESS a'r Rheolwr Prosiect KESS.

Bywgraffiad

Graddiwyd Rebecca â BSc mewn Ecoleg Gymhwysol ym 1993 o Brifysgol Dwyrain Llundain. Yn dilyn hyn bu'n gweithio am dros 8 mlynedd yn y Sefydliad Ymchwil Tir Glas a'r Amgylchedd (IGER) bellach yn rhan o Brifysgol Aberystwyth. Yn 1996 derbyniodd MPhil dan y teitl 'Effaith cystadleuaeth mewn tyweirch glaswellt / meillion ar sefydliad eginblanhigion meillion.', a gynhaliwyd ar y cyd rhwng IGER a Phrifysgol Aberystwyth.

Yn 2011 gweithiodd Rebecca am gyfnod byr ar ddau brosiect fel cydymaith ymchwil o fewn DGES; prosiect ar y cyd rhwng EDINA, Prifysgol Aberystwyth a Llywodraeth Cymru o'r enw Gwybodaeth Ddaearyddol rhyngweithredol ar gyfer Astudio Biosffer (IGIBS) a phrosiect a ariennir gan Ewrop a elwir yn System Monitro Bioamrywiaeth Aml-ffynhonnell: O’r Gofod i Rhywogaethau (BIO_SOS) sy'n anelu at ddatblygu dulliau ar gyfer monitro safleoedd NATURA 2000 a’u amgylchoedd. 

Yn 2011 dechreuodd Rebecca PhD o'r enw 'Asesiad o Ddangosyddion Bioamrywiaeth yng Nghymru gan Ddefnyddio Data Synhwyro o Bell '. Bydd yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar ecosystemau allweddol yng Nghymru sy'n cefnogi rhywogaethau prin neu dan fygythiad, ond hefyd yn amodol i newid. Disgwylir i'r gwaith ymchwil ddatblygu dulliau o fonitro newidiadau mewn bioamrywiaeth mewn Amgylcheddau Cymru a chyfrannu at gynllunio defnydd tir a defnydd cynaliadwy o adnoddau.

Mae PhD Rebecca yn cael ei ariannu gan ysgoloriaeth KESS o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy raglen Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar y cyd â ymgynghoriaeth Materion Ecoleg sy'n seiliedig yn Aberystwyth. Mae'r prosiect hwn hefyd yn cynnwys cydweithredu gweithiol gyda  Adnoddau Naturiol Cymru. Ar hyn o bryd mae’r gwaith hwn bron wedi'i gwblhau.

O 2011 Mae Rebecca hefyd wedi bod yn dysgu ac arddangos yn yr adran DGES ac yn gweithredu fel tiwtor ar gyfer israddedigion Daearyddiaeth Ffisegol.

Dechreuodd Rebecca fel cynorthwydd gweinyddol KESS ym mis Medi 2014, a mae'n gallu defnyddio ei gwybodaeth blaenorol o safbwynt myfyriwr KESS i wella ei rôl gweinyddol.

Gweler hefyd: http://www.aber.ac.uk/en/iges/staff/phd/rbc6/

Cyhoeddiadau

Harris A, Charnock R, Lucas, R. M. (2014), Mapping peatland floristic composition using an ordination and regression approach. Remote Sensing of Environment. (Submitted)

Lucas R, Blonda P, Bunting P, Jones G,  Inglada J, Arias M, Kosmidou V, Petrou Z, Manakos I, Adamo M, Charnock R, Tarantino C, Mücher,C, Jongman, Kramer R, Arvor D, Honrado P, and Mairota P. (2014), The Earth Observation Data for Habitat Monitoring (EODHaM) System. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation

Mairota P, Boccaccio L, Cafarelli B, Labadessa R, Leronni V, Blonda P, Lovergine F, Pasquariello G, Honrado J, Lucas R, Charnock R, Bailey M, Nagendra H, Niphadkar M, Kosmidou V. (2012), D6.4 Landscape pattern analysis, BIO_SOS Project Report Deliverable 6.4.

Driver, T. and Charnock, R., (2001). Prehistoric flint finds from Plas Gogerddan, near Aberystwyth, Ceredigion. Studia Celtica XXXV (2001).

Cresswell, A., Sackville Hamilton, N. R., Thomas, H. and Charnock, R. B.,1997. Evidence for Root Contraction in White Clover. Annals of Botany.

Kemball, W. D., Sackville Hamilton, N. R., Charnock, R. B., 1997.  The Importance of Clonal Integration Along a White Clover Stolon for Foraging Within a Heterogeneous Environment. Journal of Ecology.

Charnock, R. B. and Cresswell, A., 1996. The effect of Competition in Grass/Clover Seedling Establishment. Pasture Ecology and Animal Intake EU Concerted Action Report 1996.

Kemball, W. D., Sackville Hamilton, N. R., Charnock, R. B., 1996. Population Dynamics of White Clover Stolons in Clover Rich Patches. BGS Occasional Symposium no. 30.