Rachel Vaughan

Swyddog Effaith Ymchwil
Photograph of Rachel Vaughan.

Cyswllt

Ebost: rjo@aber.ac.uk
Swyddfa: Llawr 1af,Ymchwil, Busnes ac Arloesi, Y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0) 1970 622387

Cyfrifoldebau

  • Darparu hyfforddiant rheolaidd a hwyluso gweithdai sy'n archwilio ystyr Effaith Ymchwil yng nghyd-destun y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) yn ogystal â cheisiadau am gyllid RCUK (Llwybrau at Effaith) fel y bo'n briodol.
  • Darparu cefnogaeth penodol i Awduron Astudiaeth Achos Effaith FfRhY  ar draws pob adran academaidd drwy gydol y cylch cyflwyno FfRhY.
  • Cymryd rhan yn y Broses Monitro Ymchwil fel aelod o Grŵp Monitro Ymchwil y Brifysgol.
  • Hwyluso hyfforddiant mewn perthynas â system wybodaeth ymchwil gyfredol y Brifysgol 'PURE' mewn perthynas a chasgliad effeithiol o 'Weithgareddau Ymchwil' ac 'Effaith'.
  • Darparu cefnogaeth gweinyddol ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith Ymchwil.

Bywgraffiad

Ymunodd Rachel ag YB&A fel Swyddog Effaith Ymchwil ym Mawrth 2016, i weithio o fewn y tîm REF a Monitro Ymchwil, gan ganolbwyntio'n arbennig ar effaith ymchwil o fewn cyd-destunau REF ac RCUK. Mae Rachel wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ymchwil, addysgu a gweinyddol ym Mhrifysgol Aberystwyth ers cael ei ddoethuriaeth yn 2006. Yn fwyaf diweddar bu'n weinyddwr ar 'Global-Gwledig - Cefn Gwlad Byd-eang: Newid a Datblygiad yn Globaleiddio Gwledig', sef- prosiect a ariennir gan ERC yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Mae hi hefyd yn gweithio yn yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol fel cynorthwyydd golygyddol ar y cyfnodolyn International Relations.