Sian Davies

Swyddog Datblygu Ewropeaidd
Photograph of Sian Davies.

Cyswllt

Ebost: sid23@aber.ac.uk
Swyddfa: Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: 01970 628742

Cyfrifoldebau

Mae Siân Davies yn  Swyddog Datblygu Ewropeaidd rhan-amser, , o fewn yr Uned Ewropeaidd sy'n cynnig cefnogaeth cyn-dyfarnu i geisiadau am arian Ewropeaidd.

Ynghyd â'r Uned Ewropeaidd, hi sy'n gyfrifol am gyflenwi gwybodaeth, cyngor rhagweithiol a chymorth sy'n gysylltiedig â cheisiadau  grant e.e. Horizon 2020 (gweithredoedd ERC a Marie Sklodowska-Curie).

Bywgraffiad

Cyn ymuno ag Ymchwil, Busnes ac Arloesi gweithiodd Sian fel Rheolwr Prosiect ar y prosiect 3 mlynedd Hinsawdd Arloesedd  KIC a ariennir gan y Sefydliad Ewropeaidd dros Arloesedd a Thechnoleg yn Athrofa Gwyddorau Biolegol ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae ganddi Radd Gwyddoniaeth Gymhwysol mewn Cemeg a Gwyddoniaeth Llygredd Amgylcheddol ac mae ganddi brofiad gwerthfawr mewn diwydiannau dŵr a fferyllol.

Hefyd mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad o weithio i gwmni gofal iechyd arbenigol rhyngwladol (Protherics, cwmni BTG) oedd yn darparu cynhyrchion fferyllol arbennig  ar werth masnachol mewn nifer o wledydd. Fel Prif Swyddog Gwarantu Safonau mi roedd hi’n gyfrifol am sicrhau cydymffurfio â chyrff rheoleiddio – FDA a MHRA (Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau  U.D.A. ac Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd)