Dr Sue Pester

Swyddog Datblygu Ewropeaidd
Photograph of Dr Sue Pester.

Cyswllt

Ebost: sjp7@aber.ac.uk
Swyddfa: Busnes ac Arloesi, Llawr Uchaf, y Ganolfan Ddelweddu, Penglais
Rhif Ffon: +44 (0)1970 628513

Cyfrifoldebau

Swyddog Datblygu Ewropeaidd rhan-amser yw Sue Pester, yn gweithio yn yr Uned Ewropeaidd. Gan gydweithio'n agos â staff y swyddfa gyllid, mae Sue yn gyfrifol am ddarparu cymorth i staff sy'n gwneud ceisiadau am gyllid yr UE. Mae'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch gwneud ceisiadau am y grantiau penodol hyn: Cronfeydd Strwythurol (ESF, ERDF ac INTERREG) ac mae hefyd yn cynorthwyo â cheisiadau i Horizon 2020.

Bywgraffiad

Cyn ymuno ag adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi, roedd Sue yn Swyddog Datblygu Prosiectau i Raglen Addysg Uwch STEM Genedlaethol Cymru, yn gweithio o Brifysgol Abertawe, ond yn cydweithio â'r Sefydliadau Addysg Uwch i gyd a darparwyr addysg eraill ledled Cymru. Cyn hynny bu Sue yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth am ryw ugain mlynedd, yn yr Adran Addysg Barhaol yn gyntaf, ac wedyn yn Bennaeth ar Bartneriaeth  Ehangu Mynediad y Gorllewin a'r Canolbarth. Mae hi hefyd yn athrawes gymwysedig ac mae wedi dysgu mewn ysgolion a phrifysgolion ar amrywiaeth o raglenni - o gyrsiau Mynediad i gynllun gradd Meistr. Mae gan Sue Ddoethuriaeth yng Nghrefydd Geltaidd Baganaidd ac mae ei diddordebau ymchwil a'i chyhoeddiadau yn ymwneud â heriau darparu addysg i oedolion yng nghefn gwlad ymhlith grwpiau sydd anodd eu cyrraedd.