Tîm Grantiau yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Mae tîm Grantiau yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi yn darparu cymorth ar gyfer costio cynigion ymchwil a menter sy’n ymwneud â Phrifysgol Aberystwyth. Mae’r tîm yn darparu rheolaeth ariannol ar gyfer prosiectau a ariennir yn allanol ac yn cynhyrchu datganiadau incwm a gwariant rheolaidd ac adroddiadau ar gyfer Prif Ymchwilwyr, Athrofeydd. Mae tîm hefyd yn darparu adroddiadau rheolaidd i’r Uwch Reolwyr yn ogystal â chwblhau Adroddiadau Statudol.

 

Cysylltwch â ni:

Mae’r tîm Ymchwil, Busnes ac Arloesi wedi’i leoli ar Lawr Cyntaf y Ganolfan Ddelweddu ar gampws Penglais. 

Ymholiadau cyffredinol neu gymorth ar ôl dyfarniad:

Cysylltwch â gwasanaeth ymholiadau grantiau ymchwil:

E-bost: rfostaff@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 628485

Cymorth cyn dyfarnu grantiau ymchwil:

Cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Ymchwil ar gyfer eich Athrofa / Adran yn y lle cyntaf:

E-bost: rfostaff@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 622385