Effaith Ymchwil

O gydnabod y pwyslais cynyddol y mae Llywodraethb y DU a’r Cynghorau Ariannu yn ei roi ar ddatblygiad ac ar adrodd am effaith ymchwil, mae’r Tîm Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a Monitro Ymchwil yn cynnig cefnogaeth i ymchwilwyr gyda golwg ar ddatblygu a chanfod drwy ystod o wasanaethau y gellir eu teilwra ateb i ofynion penodol ar draws yr holl ddisgyblaethau ymchwil a gynrychiolir o fewn Prifysgol Aberystwyth. 

Mae’r gefnogaeth effaith a ddarperir gan y Tîm Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil & Monitro Ymchwil yn cynnwys ymhlith pethau eraill:

  • Buddsoddi mewn Effaith
  • Pecyn Cymorth Effaith Prifysgol Aberystwyth (Yn dod yn fuan)
  • Cyflwyniadau/ Seminarau/ Gweithdai
  • Cefnogaeth a chodi ymwybyddiaeth drwy’r Cyfadrannau/Adran
  • Meddygfeydd un-i-un
  • Trefnu sesiynau hyfforddi sy’n cael eu cyflwyno gan hyfforddwyr ac asiantaethau allanol
  • Hyrwyddo Effaith Ymchwil drwy wefan Ymchwil, Busnes & Arloesedd (RB&I)  
  • Sesiynau hyfforddi PURE y gellir eu bwcio sy’n canolbwyntio ar ganfod effaith ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig


Mae cefnogaeth benodol ar gyfer datganiadau ‘Llwybrau Effaith’ a chymwysiadau ar gyfer Gwobrau Effaith ar gael o ofyn amdano gan ymchwilwyr unigol.